Participants

Contact & Activities

Participating city

Trelleborg
45.974 inhabitants

Local contact

Tillväxt enheten hållbarhetsavdelningen
Felix Sunesson
Trelleborgs kommun, 231 83 Trelleborg
++46 730923306

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
18 September
Utställning av alternativa drivmedel och fordon mellan kl. 10-14 på stortorget. Under dagen kommer el- och vätgasbilar att visas upp samt olika former av el-cyklar. Tanken är att lyfta de alternativa drivmedlerna samt sprida kunskap om den nya vägstationen som är planerad i kommunen.

Pop-up rådgivning om hållbara transport allt från elcyklar till Tågsemestrande samt dela ut give-aways till de som cyklar och går.