Participating towns and cities

Czech Republic Havířov (Havirov) , Czech Republic

Population:
79.000 inhabitants
Department:
Magistrát města Havířova
Contact:
Lucie Gorecká
Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
(++420) 596803135

Participation 2021

Activities within the week Activities within the week

Havířov (Havirov) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2021, taking into account the annual theme.

16 September
Besedy, případně jiné aktivity s dopravní tématikou, zorganizované dle možností na základních a mateřských školách.
Dopravní soutěže, případně praktický nácvik dopravních situací, uspořádanými na Dětském dopravním hřišti.
17 September
Besedy, případně jiné aktivity s dopravní tématikou, zorganizované dle možností na základních a mateřských školách.
Dopravní soutěže, případně praktický nácvik dopravních situací, uspořádanými na Dětském dopravním hřišti.
18 September
Dopravní soutěže, případně praktický nácvik dopravních situací, uspořádanými na Dětském dopravním hřišti.
19 September
Dopravní soutěže, případně praktický nácvik dopravních situací, uspořádanými na Dětském dopravním hřišti.
20 September
Besedy, případně jiné aktivity s dopravní tématikou, zorganizované dle možností na základních a mateřských školách.
Dopravní soutěže, případně praktický nácvik dopravních situací, uspořádanými na Dětském dopravním hřišti.
21 September
Besedy, případně jiné aktivity s dopravní tématikou, zorganizované dle možností na základních a mateřských školách.
Dopravní soutěže, případně praktický nácvik dopravních situací, uspořádanými na Dětském dopravním hřišti.
22 September
Poskytnutí bezplatné přepravy městskou hromadnou dopravou dne 22. 9. 2021.
Besedy, případně jiné aktivity s dopravní tématikou, zorganizované dle možností na základních a mateřských školách.
Dopravní soutěže, případně praktický nácvik dopravních situací, uspořádanými na Dětském dopravním hřišti.

Permanent measures Permanent measures

Havířov (Havirov) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc) planned
Installation of charging points for e-bikes
Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets planned
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc) planned
Extension or creation of new greenways planned
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc) planned
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc) planned
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Development of new technologies to improve public transport
The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme
Accessibilities
Create the tactile pavements
Create wheelchair ramps
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
Elaboration of sound devices in traffic lights
Removal of architectonic barriers
New forms of vehicle use and ownership
Responsible car-use (eco-driving etc)
Use of clean vehicles
Charging points for electric vehicles
Mobility management
Adoption of school travel plans
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
Permanent access restriction to city centres
Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas

Car-free day Car-free day

Havířov (Havirov) carries out a Car-Free Day 2021 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Oblast uzavřena nebude, dne 22. 9. 2021 bude bezplatná doprava MHD