Participants

Contact & Activities

Participating city

Snina
19.520 inhabitants

Local contact

Oddelenie strategického rozvoja
Monika
Mesto Snina, Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina
++421 57/7561865

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Propagácia kampane prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí so zreteľom na bikesharing zadarmo od spoločnosti ANTIK Telecom.
17 September
Propagácia kampane prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí.
22 September
Vyvrcholenie informačnej kampane, spojené s prednáškami príslušníka Mestskej polície v Základných školách v meste o prínosoch nemotorovej dopravy a pravidlách cestnej premávky so zameraním na chodcov a cyklistov.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Develop public bicycle hiring and sharing systems
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
  • Installation of charging points for e-bikes
  • Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Accessibilities
  • Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
  • Charging points for electric vehicles