Participants

Contact & Activities

Participating city

Nové Zámky
39.071 inhabitants

Local contact

OKS- oddelenie dopravy a investícií
Ing. Iveta Kmeťová
Mestský úrad Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Slovenská republika
++421 35/6921764

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
s ohľadom na aktuálnu situáciu pandemickú situáciu z dôvodu ochorenia COVID-19 sa akcia mesta s odkazom na aktuálnu tému ETM 2021 bude konať skôr- a to dňa 12. 09. 2021 - akcia pod názvom „Deň bez áut“ - bude uzatvorený centrálny mestský okruh mesta Nové Zámky- jedná sa o dopravno – výchovnú akciu vrámci ktorej budú po CMO účastníci (deti a žiaci ZŠ a ich rodičia ) jazdiť na nemotorových dopravných prostriedkoch (trojkolka, bicykel, kolobežka, korčule)
17 September
17.09.2021 v spolupráci so spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky, a.s. sa bude konať na Hlavnom námestí akcia pod názvom "Podpora verejnej osobnej dopravy" , prezentácia e-schopu na online dobíjanie, vybavenie čipovej karty a na uplatnenie zľavy pri cestovaní, detské atrakcie -šmýkačka "Skús bus", maketa autobusu s odkazom na aktuálnu tému ETM 2021
22 September
22. 09. 2021 - bezplatná preprava cestujúcich v MHD v rámci ETM 2021 „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“ .
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Installation of charging points for e-bikes
 • Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
New forms of vehicle use and ownership
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Charging points for electric vehicles
Mobility management
 • Adoption of school travel plans