Participants

Contact & Activities

Participating city

Déifferdeng ()
25.402 inhabitants

Local contact

Di Vita
40, Avenue Charlotte

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Eng spannend Juegd duerch de Süden ( esch2022.lu/fr/concours-photos/)
Tour de Duerf 2021
17 September
Eng spannend Juegd duerch de Süden ( esch2022.lu/fr/concours-photos/)
Tour de Duerf 2021
18 September
Velosparcour fir Kanner an der École Foussbann vun 10h - 13h
Infozelt vun der Velosbuttik op der Maartplaz vun 10h - 17h
Eng spannend Juegd duerch de Süden ( esch2022.lu/fr/concours-photos/)
Tour de Duerf 2021
19 September
Eng spannend Juegd duerch de Süden ( esch2022.lu/fr/concours-photos/)
Tour de Duerf 2021
20 September
Eng spannend Juegd duerch de Süden ( esch2022.lu/fr/concours-photos/)
Tour de Duerf 2021
21 September
Velosparcour fir Kanner an der École Foussbann vun 15h - 18h
Eng spannend Juegd duerch de Süden ( esch2022.lu/fr/concours-photos/)
Tour de Duerf 2021
22 September
Eng spannend Juegd duerch de Süden ( esch2022.lu/fr/concours-photos/)
Tour de Duerf 2021