Participants

Contact & Activities

Participating city

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
7.700 inhabitants

Local contact

Urząd Gminy
Henryk Jończyk
Wawrzeńczyce 57
++48 122874007

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Pogadanka na temat ekologicznych form mobilności oraz wpływu zanieczyszczeń powstających podczas transportu na środowisko w SP Tropiszów, „ Tydzień z rowerem”- zachęcenie wszystkich uczniów, by w danym tygodniu przyjeżdżali do szkoły rowerem (cały tydzień) w SP Tropiszów, prelekcje "Działania ekologiczne w transporcie" w ramach zajęć z wychowawcą dla kl. IV - VIII w SP Wawrzeńczyce, przekazanie odblasków uczniom w SP Wawrzeńczyce, Pogadanki na temat alternatywnych form mobilności w SP Dobranowice, Pogadanka na temat problemu, jakim jest ogromna liczba samochodów na świecie oraz ich negatywnego wpływu na nasze środowisko i na nas samych w Przedszkolu w Wawrzeńczycach,
17 September
wspólne utworzenie hasła (krótkiego wiersza) zachęcającego do korzystania z pojazdów bezemisyjnych w SP Tropiszów, konkurs rysunkowy dla kl. I - III /wystawa prac plastycznych/ w SP Wawrzeńczyce, prezentacja filmiku "Bezpieczne poruszanie się po drodze" - dla różnych grup w SP Wawrzeńczyce, Wycieczki rowerowe dla klas VII,VIII w SP Dobranowice, Zapoznanie dzieci z ekologicznymi środkami podróżowania, takimi jak m.in. jazda na rowerze, chodzenie pieszo, ich wpływem na środowisko i zdrowie człowieka w Przedszkolu w Wawrzeńczycach, Wystawka tematyczna na korytarzu szkolnym w SP w Igołomi, konkurs plastyczny dla dzieci w Przedszkolu w Wawrzeńczycach,
18 September
Spacery klas młodszych po okolicy w SP Dobranowice, Nauka piosenki pt. „Ekologa znak” w Przedszkolu w Wawrzeńczycach, Lekcje zajęć technicznych poświęcone przepisom ruchu drogowego i techniki jazdy na rowerze zakończone egzaminem na kartę rowerową w SP w Igołomi (egzamin kwiecień 2021r.)
19 September
Tour Rowerowy po Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, Spacer ekologiczno-historyczny po Zespole Pałacowo-Parkowym w Igołomi, Bieg terenowy w SP Dobranowice,
20 September
wykonanie wspólnie z dziećmi plakatu promującego transport ekologiczny w SP Tropiszów, Dni bez auta - Chodzenie do szkoły pieszo lub przyjeżdżanie na rowerze w SP Dobranowice (od 16.09. do 20.09.), Spotkanie z Policjantem/Oglądanie filmu związanego z bezpieczeństwem dzieci na drodze w Przedszkolu w Wawrzeńczycach, quiz tematyczny w Przedszkolu w Wawrzeńczycach,
21 September
Rozmowa z dziećmi na temat bezpiecznych zachowań w trakcie spacerów oraz poruszania się w okolicy jezdni, Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu utrwalające poznane zasady, Przygotowanie (w grupach starszych) plakatów promujących ekologiczne środki transportu i zawieszenie ich w holu przedszkola, Przygotowanie (z udziałem rodziców) transparentów zachęcających do wybierania ekologicznych środków transportu, Wykonanie pracy plastycznej pt. „Bezpieczna i ekologiczna droga do przedszkola” (w młodszych i starszych grupach), wystawienie prac na korytarzu przedszkola - w Przedszkolu w Wawrzeńczycach;
22 September
wewnątrzgrupowy konkurs plastyczny pod hasłem " Najpiękniejszy rower" z  wykorzystaniem odpadów, klocków, materiałów przyrodniczych w SP Tropiszów (konkurs trwa przez cały tydz. rozstrzygnięcie 22.09.), "Dzień z rowerem"- zachęcenie wszystkich dzieci, by w danym dniu przyjechały do szkoły rowerem w SP Tropiszów, konkurs dla uczniów klas I-III i IV- VIII na stworzenie plakatu promującego ekologiczne formy transportu w SP Tropiszów (konkurs trwa przez cały tydz. rozstrzygnięcie 22.09.), Wyjście na spacer z transparentami w kamizelkach odblaskowych, z zachowaniem poznanych wcześniej zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni oraz chodniku w Przedszkolu w Wawrzeńczycach, Konkurs plastyczny klasy 0-III i I IV-VIII w SP Igołomia, Lekcje wychowawcze dotyczące ekologii w transporcie w SP w Igołomi,