Participants

Contact & Activities

Participating city

Tønsberg
57.000 inhabitants

Local contact

Tønsberg kommune
Ole Grejs
Halfdan Wilhelmsens alle 1 C
++47 92426083

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Åpning med presseoppslag.
Tønsbergs kommunestyret vedtok 08.09.21 kommunens første mobilitetsplan for Tønsberg sentrum.. Planens hovedmål er at i 2030 er andelen bilreiser i Tønsberg sentrum redusert og erstattet av flere som går, sykler og reiser kollektivt. I årets mobilitetsuke har vi fokus på flere av tiltakene i planen:

Ny og bedre informasjon om kommunens sykkeltilbud: Egen side/egen kanal på intranettet om kommunens

Sykkeltilbud, sykkelparkering og tips og råd til ansatte. Arbeidet er i full gang.

Det kjøres en konkurranse på Instagram for alle innbyggerne i Tønsberg kommune, #sykkelitønsberg
Vis oss ditt beste bilde på sykkelen i Tønsberg kommune!

Del og ta et bilde av deg selv eller familien på sykkel i Tønsberg kommune med hashtaggen #sykkelitønsberg på Instagram, og du kan vinne masse fint sykkelutstyr og gratis sykkelparkering i en måned.

Gratis utlån av el-sykler i Tønsberg og i Re (hele uka)

I 2020 kjøpte Tønsberg kommune inn el-sykler for gratis utlån til innbyggerne. Tilbudet har vært veldig populært, og syklene er mye utlånt. Dette tilbudet gjelder fortsatt. I 2021 er tilbudet utvidet med utlån av lastesykler, samt utlån av sykler på Revetal på Sport 1. Syklene kan lånes gratis i opptil to uker av gangen.

Smart & Trygg sykkelparkering - gratis parkering under hele mobilitetsuka.

Legge ut VTF fylkes materiell for å promotere mobilitetsuaka 2021 på Tønsberg kommunes digitale plattformer.
17 September
Fredag 17 september mellom klokken 08:00 og 15:00 kan ansatte på Rådhuset som sykler til jobb melde seg på og få en gratis sykkelsjekk, knyttet til at Rådhuset i Tønsberg nå har blitt godkjent som sykkelvennlig arbeidsplass. I den forbindelse setter «Frelsesarmeens sykkelverksted – Pedalkraft» i samarbeid med kommunen opp et Sykkelsjekk/ sykkelverksted i bakgården på Rådhuset fredag 17. september for en gratis sykkelsjekk.

De 10 bud – bærekraftig budtjeneste i Tønsberg sentrum
Mer bærekraftig varelevering i bysentrum, med færre lastebiler, er viktig for byattraktiviteten og fremkommelighet for gående og syklende. Nå er Tønsberg by så heldige å ha fått sin egen bærekraftige budtjeneste, som kan erstatte lastebiler med sykkelbudtjenesten «De ti bud». Prosjektet er del av Frelsesarmeens sosiale entreprenørskap i Tønsberg. Tjenesten tilbyr vanlige budtjenester lokalt i Tønsberg, og retter seg mot både det private og det offentlige markedet.

Legge ut VTF fylkes materiell for å promotere mobilitetsuaka 2021 på Tønsberg kommunes digitale plattformer.
18 September
Gratis utlån av el-sykler i Tønsberg og på Re (hele uka) Smart & Trygg sykkelparkering.
Gratis parkering under hele mobilitetsuka.
Legge ut VTF fylkes materiell for å promotere mobilitetsuaka 2021 på Tønsberg kommunes digitale plattformer.
19 September
Gratis utlån av el-sykler i Tønsberg og på Re (hele uka)
Smart & Trygg sykkelparkering - gratis parkering under hele mobilitetsuka
Legge ut VTF fylkes materiell for å promotere mobilitetsuaka 2021 på Tønsberg kommunes digitale plattformer.
20 September
Gratis utlån av el-sykler i Tønsberg og på Re (hele uka)
Smart & Trygg sykkelparkering - gratis parkering under hele mobilitetsuka
Legge ut VTF fylkes materiell for å promotere mobilitetsuaka 2021 på Tønsberg kommunes digitale plattformer.
21 September
Gratis utlån av el-sykler i Tønsberg og på Re (hele uka)
Smart & Trygg sykkelparkering - gratis parkering under hele mobilitetsuka
Legge ut VTF fylkes materiell for å promotere mobilitetsuaka 2021 på Tønsberg kommunes digitale plattformer.
22 September
Bilfri dag, onsdag 22. september.
Enveisregulering (sykkel mot kjøreretning). Markeres sammen med bilfridag 22. september i Mobilitetsuka.
Gratis utlån av el-sykler i Tønsberg og på Re (hele uka)
Smart & Trygg sykkelparkering - gratis parkering under hele mobilitetsuka
Legge ut VTF fylkes materiell for å promotere mobilitetsuaka 2021 på Tønsberg kommunes digitale plattformer.