Participants

Contact & Activities

Participating city

Humenné
32.491 inhabitants

Local contact

odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Marianna Smolejová
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
++421 577863254

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
1. Propagácia kampane prostredníctvom plagátov, letákov, webových stránok, informačných tabúľ na území mesta, ako aj sociálnych sietí.
2. Beseda seniorov s Mestskou políciou Humenné na tému: „Účastníci cestnej premávky“.
3. 16. – 22.09.2021 žiaci základných škôl v Humennom kreslia na tému: „Mobilita – ekologické druhy dopravy v našom meste“.
4. 16. – 22.09.2021 ANTIK CityBike 5 hodín bicyklovania ZDARMA
17 September
Dopravná výchova detí Materskej školy Štefánikovej v Humennom.
20 September
Fit školička s Materskou školou Dargovských hrdinov – cvičenie na posilňovacích strojoch.
21 September
Cykloraňajky – pešia zóna pri Fontáne lásky: od 8.30 – 10.00 hod. Odmeníme toho, kto si zvolí zdravší dopravný prostriedok.
22 September
MHD v meste Humenné celý deň pre všetkých ZDARMA.