Participants

Contact & Activities

Participating city

Piešťany
28.003 inhabitants

Local contact

Viliam Černý
Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany
++421 337765472

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Propagácia kampane prostredníctvom plagátov, letákov, webových stránok, informačných tabúľ a sociálnych sietí.