Participants

Contact & Activities

Participating city

Świdnik ()
38.081 inhabitants

Local contact

Wydział Strategii, Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Monika Wójcik
ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik
++48 695012166/817517623

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Wspólny przejazd po mieście - audyt infrastruktury rowerowej wspólnie ze Stowarzyszeniem Świdnik Miasto dla Rowerów i Klubem rowerowym Alfa oraz miejskimi radnymi i Zastępcą Burmistrza Miasta Świdnik
konkurs na Facebooku:
Pokaż jak spędzasz ETZT 2021.
Do 22 września należy przesłać w odpowiedzi na post zdjęcie jak Mieszkańcy Świdnika spędzają ETZT korzystając z innych środków transportu niż samochód.
Praktyczną naukę bezpiecznej jazdy na rowerze dla mieszkańców
Otwarte dla wszystkich mieszkańców Świdnika (osoby pełnoletnie i niepełnoletnie posiadające kartę rowerową) terenowe zajęcia z zakresu nauki bezpiecznej jazdy rowerem po mieście. W ramach zajęć zainteresowane osoby przejadą po ustalonej wcześniej trasie, obejmującej wszystkie rodzaje infrastruktury rowerowej (drogi rowerowe, pasy rowerowe, kontrapasy) oraz drogi publiczne bez infrastruktury rowerowej o różnej prędkości, natężeniu ruchu i oznakowaniu (skrzyżowania równorzędne, strefy uspokojonego ruchu). Uczestnicy poznają przepisy prawa regulujące ruch rowerowy oraz obowiązkowe wyposażenie roweru; dowiedzą się jak należy zachowywać się w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, rejony dużego natężenia ruchu pieszego, ruchliwe ulice bez tras rowerowych), jak korzystać ze zgodnych z prawem ułatwień (omijanie lub wyprzedzanie wolno jadących pojazdów, jazda środkiem pasa ruchu na skrzyżowaniu, warunki jazdy po chodniku), a także jak bezpiecznie zostawiać rower bez opieki, jakie stojaki i zapięcia rowerowe są najlepsze.
Czas trwania 2x45min.
Liczba zajęć 2
Termin 16 /17.09.2021 r. - z uwagi na warunki atmosferyczne zajęcia przeniesione na 23.09.2021 godz. 17:00 (Plac Konstytucji 3 Maja)
i 25.09.2021 godz. 10:00 (Plac Konstytucji 3 Maja)
17 September
Rowerowy piątek
Akcja skierowana do pracowników urzędu - wszystkie osoby, które przyjadą do pracy rowerem otrzymają miejski gadżet
18 September
Piknik rodzinny w Zielonym LOFie przy Parku Avia
18.09.2021
12:00 – 17:00
- modelowanie balonów
- malowanie twarzy
- bańki mydlane
- animacje dla dzieci
- park linowy
- ścianka wspinaczkowa

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
- pokaz rowerów cargo i przewóz dzieci
- znakowanie rowerów przez KPP Świdnik
- dla pierwszych 50 osób, które przyjadą na piknik rowerem – oświetlenie dla rowerów
- w Warsztatach Rowerowych przy ul. gen. L. Okulickiego 7A bezpłatne, drobne naprawy rowerowe w godzinach 9:00-14:00
20 September
Podczas krótkiej prelekcji uczniowie i uczennice szkoły poznają zasady bezpiecznego korzystania
z komunikacji miejskiej, przepisy porządkowe obowiązujące podczas jazdy autobusem i trolejbusem, jak również zostaną przeszkoleni/one z obsługi biletomatu. Wszyscy uczestnicy i wszystkie uczestniczki lekcji otrzymają pamiątkowe bilety. Partnerem tej akcji jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.
22 September
Dzień bez samochodu
W tym dniu odbędą się bezpłatne przejazdy komunikacją miejską za okazaniem dowodu rejestracyjnego samochodu. Ważny dowód rejestracyjny uprawnia do przejazdów jedną osobę. Organizatorem tej akcji jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.
W ramach systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego, pierwsza godzina jest za darmo. Organizatorem jest Next Bike.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Installation of charging points for e-bikes
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Reduction of outside parking zones
 • Create park and ride stations
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Removal of architectonic barriers
 • Launch of accessibility plans
 • Create useful tool for people with reduced mobility
Mobility management
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
Participation in related EU initiatives:
 • European Week of Sport