Participants

Contact & Activities

Participating city

Banská Bystrica
78.327 inhabitants

Local contact

Oddelenie cestovného ruchu
Emília Babicová
MsÚ Banská Bystrica, ul. ČSA 26
++421 048/433 06 28

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Propagácia kampane prostredníctvom letákov, plagátov, webovej stránky, informačných tabúľ a sociálnych sietí počas celého týždňa (16.-22.9.2021)
Ako je to s dopravou v našom meste?
14.30 – 17.00 hod., Sásovská cesta pod ZŠ Ďumbierska, ulica na Uhlisku pri ZŠ Golianova, Moskovská ulica pod ZŠ Moskovská, Poľná ulica v Radvani pri škole Dráčik a pri Mestskom úrade na ul. Československej armády
Obyvatelia Banskej Bystrice môžu individuálne pripomienkovať a navrhovať zlepšenie opatrení v oblasti dopravy v meste pod Urpínom na stretnutiach s odborníkmi zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Informačná výstava k projektu Zelených sídlisk (zelených oáz)
Výstava poukazujúca na klimatickú zmenu a dôležitosť zavádzania zelenej a modrej infraštruktúry.
17 September
Informačná výstava k projektu Zelených sídlisk (zelených oáz)
Výstava poukazujúca na klimatickú zmenu a dôležitosť zavádzania zelenej a modrej infraštruktúry.
18 September
Cyklobus zadarmo
Bezplatné cestovné platí na všetky trasy počas celého víkendu.

Informačná výstava k projektu Zelených sídlisk (zelených oáz)
Výstava poukazujúca na klimatickú zmenu a dôležitosť zavádzania zelenej a modrej infraštruktúry.
19 September
Cyklobus zadarmo
Bezplatné cestovné platí na všetky trasy počas celého víkendu.

Ku koreňom nenávisti
O 14.00 h, Evanjelický kostol, Lazovná ulica
Podujatie v rámci Dní duševného zdravia, venované témam rodičovstva, výchovy a ich dôsledkoch na psychický vývin detí.

Informačná výstava k projektu Zelených sídlisk (zelených oáz)
Výstava poukazujúca na klimatickú zmenu a dôležitosť zavádzania zelenej a modrej infraštruktúry.
20 September
Hravé spoznávanie Banskej Bystrice
Príďte si vyskúšať zábavno-náučnú mestskú hru „Ratujte Cesnaka!“ a Zvukového sprievodcu po stopách Dominika Skuteckého.

Informačná výstava k projektu Zelených sídlisk (zelených oáz)
Výstava poukazujúca na klimatickú zmenu a dôležitosť zavádzania zelenej a modrej infraštruktúry.
21 September
Cestuj s nami po Banskej Bystrici a okolí
Prezentácia tipov na výlety, ebajkov, cyklobusu, turbusu, produktu Múzpas.

Informačná výstava k projektu Zelených sídlisk (zelených oáz)
Výstava poukazujúca na klimatickú zmenu a dôležitosť zavádzania zelenej a modrej infraštruktúry.
22 September
Deň bez áut - SÚŤAŽ
Využi tento deň na prechádzku alebo vytiahnutie iného dopravného prostriedku ako auto / bicykel, e-bajk, kolobežku/.
Odfoť sa, pošli fotku na opmcr@banskabystrica.sk a hráš o pekné ceny.

Informačná výstava k projektu Zelených sídlisk (zelených oáz)
Výstava poukazujúca na klimatickú zmenu a dôležitosť zavádzania zelenej a modrej infraštruktúry.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Installation of charging points for e-bikes
 • Launch of free-floating bike-sharing schemes
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
Mobility management
 • Adoption of workplace travel plans
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
Participation in related EU initiatives:
 • European Week of Sport