Participants

Contact & Activities

Participating city

Rožňava
17.790 inhabitants

Local contact

odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Erika Švedová
Mesto Rožňava (MsÚ)
Šafárikova 29
++421 907499782

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Propagácia kampane prostredníctvom letákov, plagátov, webovej stránky mesta Rožňava, informačných tabúľ na území mesta, mestskej televízie a na sociálnych sieťach. Výzva smerom k organizáciám, inštitúciám a obyvateľov pôsobiacich a žijúcich na území mesta k využívaniu aktívnych foriem dopravy (pešia chôdza, bicykel a verejná doprava)
SČK - Pohyb a zdravie, Námestie baníkov Rožňava
ZŠ akad. Jura Hronca Rožňava, Kolobežkujeme zdravo, (v prípade nepriaznivého počasia) výtvarná súťaž - Cestujeme bezpečne, ale aj zdravo
MŠ Ernesta Rótha - Deň na kolieskach, v priestoroch MŠ
17 September
MŠ Ernesta Rótha - Deň na kolieskach, v priestoroch MŠ,
ZŠ akad. Jura Hronca Rožňava, Kolobežkujeme zdravo, (v prípade nepriaznivého počasia) výtvarná súťaž - Cestujeme bezpečne, ale aj zdravo
20 September
MŠ Ernesta Rótha - Deň na kolieskach, v priestoroch MŠ
ZŠ akad. Jura Hronca Rožňava, Kolobežkujeme zdravo, (v prípade nepriaznivého počasia) výtvarná súťaž - Cestujeme bezpečne, ale aj zdravo
športové kluby mesta Rožňavy, športom k zdraviu (športové ukážky), Námestie baníkov Rožňava
21 September
MŠ Ernesta Rótha - Deň na kolieskach, v priestoroch MŠ
ZŠ akad. Jura Hronca Rožňava, Kolobežkujeme zdravo, (v prípade nepriaznivého počasia) výtvarná súťaž - Cestujeme bezpečne, ale aj zdravo
22 September
MŠ Ernesta Rótha - Deň na kolieskach, v priestoroch MŠ
ZŠ akad. Jura Hronca Rožňava, Kolobežkujeme zdravo, (v prípade nepriaznivého počasia) výtvarná súťaž - Cestujeme bezpečne, ale aj zdravo
Eurobus, a.s. - MHD zadarmo
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Installation of charging points for e-bikes
 • Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Reduction of outside parking zones
 • Create park and ride stations
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
 • Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Removal of architectonic barriers
 • Launch of accessibility plans
 • Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
 • Launch of online car-pooling and car-sharing schemes
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Use of clean vehicles
 • Charging points for electric vehicles
 • Mobility as a Service (MaaS)
 • Testing automated vehicles
Freight distribution
 • New regulations for freight distribution
 • Use of clean vehicles
 • Create new platforms for freight transfer
 • Introducing cargo bikes
Mobility management
 • Adoption of workplace travel plans
 • Adoption of school travel plans
 • Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner)
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Provision of incentives and bonuses to employers
 • Permanent access restriction to city centres
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
 • Create systems for buses and walking trains
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas