Participants

Contact & Activities

Participating city

NYBRO
20.200 inhabitants

Local contact

Planering
Karin Thyberg
Nybro kommun
Dunderbergsgatan 2
382 80 Nybro
++46 048145346

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Utdelning av sadelskydd till bilister och cyklister. Inlägg på kommunens sociala medier kring hållbar mobilitet, samt tips om cykelvägar/cykelleder. Enkät till allmänheten gällande säkerhet och skötsel för GC-vägar i Nybro.
Marknadsföring av föreläsning anordnad av Energi- och klimatrådgivningen.
17 September
Inlägg på kommunens sociala medier kring hållbar mobilitet, samt tips om cykelvägar/cykelleder.
18 September
Inlägg på kommunens sociala medier kring hållbar mobilitet, samt tips om cykelvägar/cykelleder.
19 September
Inlägg på kommunens sociala medier kring hållbar mobilitet, samt tips om cykelvägar/cykelleder.
20 September
Inlägg på kommunens sociala medier kring hållbar mobilitet, samt tips om cykelvägar/cykelleder.
21 September
Inlägg på kommunens sociala medier kring hållbar mobilitet, samt tips om cykelvägar/cykelleder.
22 September
Avstängning av gångfartsområde på Storgatan, Nybro. Utdelning av "frukostpåse" till resenärer och cyklister vid Nybro station. Aktiviteter på Torget kopplat till hållbar utveckling och hållbar mobilitet.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Storgatan Nybro, endast gångfartsområdet
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
Public transport services
  • Use of ecological vehicles for public transport fleets