Participants

Contact & Activities

Participating city

Trzebinia
33.633 inhabitants

Local contact

Wydział Promocji i Kultury
Beata Przeworowska
ul. Marszałka Piłsudskiego 14,
32-540 Trzebinia
++48 32 7111081

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Ogłoszenie konkursu fotograficznego w mediach społecznościowych - promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej - zdjęcie z podróży do pracy lub w trakcie spędzania czasu wolnego - pieszo, rowerem, komunikacją miejską lub koleją.
Wystawa tematyczna dotycząca ekologii i środków transportu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini.
17 September
Ogłoszenie konkursu literackiego pt. "Środowisko ratujemy - wiersze rymujemy".
Działania o tematyce ekologicznej - Dom Gromadzki w Trzebini-Wodnej i Wiejski Dom Kultury w Płokach - warsztaty praktyczne: "Szycie i zdobienie toreb na zakupy" i edukacyjne: "Dlaczego warto mieć torbę na zakupy wielokrotnego użytku" oraz niekorzystny wpływ plastiku na środowisko.
Warsztaty edukacyjne o tematyce ekologicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini.
Wystawa tematyczna dotycząca ekologii i środków transportu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini.
18 September
Wystawa tematyczna dotycząca ekologii i środków transportu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini.
19 September
Stoisko promujące działania proekologiczne i zrównoważoną mobilność podczas imprezy biegowej "Chechło Run."
Wystawa tematyczna dotycząca ekologii i środków transportu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini.
20 September
Warsztaty edukacyjne o tematyce ekologicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini.
Wystawa tematyczna dotycząca ekologii i środków transportu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini.
Stanowisko bookcrossingowe pod hasłem "Dajmy drugą szansę ... książkom" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini.
21 September
Wystawa tematyczna dotycząca ekologii i środków transportu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini.
Stanowisko bookcrossingowe pod hasłem "Dajmy drugą szansę ... książkom" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini.
22 September
Europejski Dzień bez Samochodu - bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej (ZKKM Chrzanów na terenie Trzebini, Chrzanowa i Libiąża) za okazaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu i dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości .
Finał konkursu fotograficznego w mediach społecznościowych - promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej w trakcie podróży do pracy lub spędzania czasu wolnego - pieszo, rowerem, komunikacją miejską lub koleją.
Finał konkursu literackiego pt. "Środowisko ratujemy - wiersze rymujemy".
Wystawa tematyczna dotycząca ekologii i środków transportu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini.
Stanowisko bookcrossingowe pod hasłem "Dajmy drugą szansę ... książkom" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini.