Participants

Contact & Activities

Participating city

Obec Beluša
6.190 inhabitants

Local contact

sekretariát starostu a prednostu obecného úradu
Mgr. Jana Huliačková
Farská 1045/6, 01861 Beluša
++421 903896641

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Propagácia kampane prostredníctvom plagátov, letákov, webovej stránky, informačných tabúľ na území mesta a sociálnych sietí.
používanie bicykla alebo nemotorovej dopravy ako prostriedok do práce - zamestnanci Obce Beluša
18 September
Preteky lezúňov a detské cyklistické preteky pre deti od 0-5 rokov na priestranstve pred obecným úradom
prejazd cyklistov cez obec Beluša v rámci 3.etapy Okolo Slovenska- fanúšikovská podpora
20 September
online súťaž na profile Beluša na sociálnej sieti ohľadom ETM 2021 - žrebovanie 22.9.2021, 2 víťazi získajú vecné cyklo potreby z kampane