Participating towns and cities

SlovakiaBratislava, Slovakia

Population:
430.000 inhabitants
Department:
Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy
Contact:
Marek Ševčík
Primacialne namestie 1
814 99 Bratislava
(++421) 911903931

Participation 2021

Activities within the week Activities within the week

Bratislava organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2021, taking into account the annual theme.

16 September
Propagácia kampane, počas celého týždňa, prostredníctvom letákov, plagátov na webových stránkach mesta, informačných tabuliach, prostriedkoch verejnej dopravy a prostredníctvom sociálnych sietí. Cestujme ekologicky, buďme zdraví!
18 September
Deň otvorených dverí Dopravného podniku Bratislava s cieľom priblížiť organizáciu a fungovanie MHD jej cestujúcim, nakoľko je práve ona jedným z pilierov udržateľného spôsobu prepravy.
Termín konania: 18.9.2021 , 10:00 - 16:00
Miesto konania: Vozovňa Jurajov dvor (Trnávka)

Permanent measures Permanent measures

Bratislava implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.