Participating towns and cities

NorwayTønsberg, Norway

Population:
57.000 inhabitants
Department:
Tønsberg kommune
Contact:
Ole Grejs
Halfdan Wilhelmsens alle 1 C
3110 Tønsberg
(++47) 92426083
Tønsberg already registered 6x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2016

Participation 2021

Activities within the week Activities within the week

Tønsberg organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2021, taking into account the annual theme.

16 September
Åpning med presseoppslag.
Tønsbergs kommunestyret vedtok 08.09.21 kommunens første mobilitetsplan for Tønsberg sentrum.. Planens hovedmål er at i 2030 er andelen bilreiser i Tønsberg sentrum redusert og erstattet av flere som går, sykler og reiser kollektivt. I årets mobilitetsuke har vi fokus på flere av tiltakene i planen:

Ny og bedre informasjon om kommunens sykkeltilbud: Egen side/egen kanal på intranettet om kommunens

Sykkeltilbud, sykkelparkering og tips og råd til ansatte. Arbeidet er i full gang.

Det kjøres en konkurranse på Instagram for alle innbyggerne i Tønsberg kommune, #sykkelitønsberg
Vis oss ditt beste bilde på sykkelen i Tønsberg kommune!

Del og ta et bilde av deg selv eller familien på sykkel i Tønsberg kommune med hashtaggen #sykkelitønsberg på Instagram, og du kan vinne masse fint sykkelutstyr og gratis sykkelparkering i en måned.

Gratis utlån av el-sykler i Tønsberg og i Re (hele uka)

I 2020 kjøpte Tønsberg kommune inn el-sykler for gratis utlån til innbyggerne. Tilbudet har vært veldig populært, og syklene er mye utlånt. Dette tilbudet gjelder fortsatt. I 2021 er tilbudet utvidet med utlån av lastesykler, samt utlån av sykler på Revetal på Sport 1. Syklene kan lånes gratis i opptil to uker av gangen.

Smart & Trygg sykkelparkering - gratis parkering under hele mobilitetsuka.

Legge ut VTF fylkes materiell for å promotere mobilitetsuaka 2021 på Tønsberg kommunes digitale plattformer.
17 September
Fredag 17 september mellom klokken 08:00 og 15:00 kan ansatte på Rådhuset som sykler til jobb melde seg på og få en gratis sykkelsjekk, knyttet til at Rådhuset i Tønsberg nå har blitt godkjent som sykkelvennlig arbeidsplass. I den forbindelse setter «Frelsesarmeens sykkelverksted – Pedalkraft» i samarbeid med kommunen opp et Sykkelsjekk/ sykkelverksted i bakgården på Rådhuset fredag 17. september for en gratis sykkelsjekk.

De 10 bud – bærekraftig budtjeneste i Tønsberg sentrum
Mer bærekraftig varelevering i bysentrum, med færre lastebiler, er viktig for byattraktiviteten og fremkommelighet for gående og syklende. Nå er Tønsberg by så heldige å ha fått sin egen bærekraftige budtjeneste, som kan erstatte lastebiler med sykkelbudtjenesten «De ti bud». Prosjektet er del av Frelsesarmeens sosiale entreprenørskap i Tønsberg. Tjenesten tilbyr vanlige budtjenester lokalt i Tønsberg, og retter seg mot både det private og det offentlige markedet.

Legge ut VTF fylkes materiell for å promotere mobilitetsuaka 2021 på Tønsberg kommunes digitale plattformer.
18 September
Gratis utlån av el-sykler i Tønsberg og på Re (hele uka) Smart & Trygg sykkelparkering.
Gratis parkering under hele mobilitetsuka.
Legge ut VTF fylkes materiell for å promotere mobilitetsuaka 2021 på Tønsberg kommunes digitale plattformer.
19 September
Gratis utlån av el-sykler i Tønsberg og på Re (hele uka)
Smart & Trygg sykkelparkering - gratis parkering under hele mobilitetsuka
Legge ut VTF fylkes materiell for å promotere mobilitetsuaka 2021 på Tønsberg kommunes digitale plattformer.
20 September
Gratis utlån av el-sykler i Tønsberg og på Re (hele uka)
Smart & Trygg sykkelparkering - gratis parkering under hele mobilitetsuka
Legge ut VTF fylkes materiell for å promotere mobilitetsuaka 2021 på Tønsberg kommunes digitale plattformer.
21 September
Gratis utlån av el-sykler i Tønsberg og på Re (hele uka)
Smart & Trygg sykkelparkering - gratis parkering under hele mobilitetsuka
Legge ut VTF fylkes materiell for å promotere mobilitetsuaka 2021 på Tønsberg kommunes digitale plattformer.
22 September
Bilfri dag, onsdag 22. september.
Enveisregulering (sykkel mot kjøreretning). Markeres sammen med bilfridag 22. september i Mobilitetsuka.
Gratis utlån av el-sykler i Tønsberg og på Re (hele uka)
Smart & Trygg sykkelparkering - gratis parkering under hele mobilitetsuka
Legge ut VTF fylkes materiell for å promotere mobilitetsuaka 2021 på Tønsberg kommunes digitale plattformer.