Participants

Contact & Activities

Participating city

Mlynky
517 inhabitants

Local contact

Vedenie obce
Ing. Iveta Geletková
Prostredný Hámor 324
053 76 Mlynky
++421 903634722

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Propagácia kampane prostredníctvom letákov, plagátov, webových stránok, informačných tabúľ a sociálnych sietí. Výzva k širokej verejnosti "Cestujme ekologicky, buďme zdraví!"