Participating towns and cities

SlovakiaPoprad, Slovakia

Population:
50.149 inhabitants
Department:
Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta
Contact:
Mgr. Monika Balážová
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
05842
(++421) 52 788 3557
Poprad already registered 11x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Participation 2021

Activities within the week Activities within the week

Poprad organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2021, taking into account the annual theme.

16 September
Propagácia kampane prostredníctvom letákov, plagátov, webovej stránky a sociálnych sietí počas celého týždňa prebiehajúcej kampane. Výzvou k verejnosti "Cestujme ekologicky, buďme zdraví!"
Bezplatná MHD počas celého Európskeho týždňa mobility
Bikesharing- 5 hodín bicyklovania každý deň počas trvania akcie bez potreby vloženia depozitu alebo kreditu
17 September
Bezplatná MHD počas celého Európskeho týždňa mobility
Bikesharing- 5 hodín bicyklovania každý deň počas trvania akcie bez potreby vloženia depozitu alebo kreditu
18 September
Bezplatná MHD počas celého Európskeho týždňa mobility
Bikesharing- 5 hodín bicyklovania každý deň počas trvania akcie bez potreby vloženia depozitu alebo kreditu
19 September
Bezplatná MHD počas celého Európskeho týždňa mobility
Bikesharing- 5 hodín bicyklovania každý deň počas trvania akcie bez potreby vloženia depozitu alebo kreditu
20 September
Bezplatná MHD počas celého Európskeho týždňa mobility
Bikesharing- 5 hodín bicyklovania každý deň počas trvania akcie bez potreby vloženia depozitu alebo kreditu
21 September
Bezplatná MHD počas celého Európskeho týždňa mobility
Bikesharing- 5 hodín bicyklovania každý deň počas trvania akcie bez potreby vloženia depozitu alebo kreditu
22 September
Bezplatná MHD počas celého Európskeho týždňa mobility
Bikesharing- 5 hodín bicyklovania každý deň počas trvania akcie bez potreby vloženia depozitu alebo kreditu

Permanent measures Permanent measures

Poprad implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Installation of charging points for e-bikes
Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Traffic calming and access control scheme
New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
Create the tactile pavements
Lowering of pavements
New forms of vehicle use and ownership
Charging points for electric vehicles
Mobility management
Adoption of workplace travel plans
Adoption of school travel plans