Participants

Contact & Activities

Participating city

Prešov
88.680 inhabitants

Local contact

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry
Lendacký
Hlavná 73, 080 01 Prešov
++421 051/3100217

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Propagácia kampane prostredníctvom letákov, plagátov, webovej stránky mesta, informačných tabúľ na území mesta, ako aj prostredníctvom sociálnych sietí počas celého týždňa.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.