Participants

Contact & Activities

Participating city

Trnava
65.536 inhabitants

Local contact

Úsek marketingu a komunikácie
Petra Vráblová
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
917 71 Trnava
++421 0949117920

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Trvalé opatrenie - Revitalizácia Zeleného kríčka - vybudovanie cyklochodníka, lávky pre chodcov a cyklistov a rekonštrukcia autobusových nástupíšť a zazelenanie autobusových prístreškov.
Walkability map (Šrobárova a Staničná ulica) - mapa pre peších, ktorá na dvoch dopravných uzloch a hlavných autobusových zástaviek dáva do pozornosti, že Trnava je 20 minútovým mestom. K všetkých dôležitým kultúrnym či úradným bodom sa z oboch miest dostane človek peši do 20 minút.

Výstava ilustrácií Andyho Singera (Galéria Výklad a sociálne siete) - počas celého týždňa bude možné vidieť inštalácie amerického grafika A. Singera, ktorý trochu sarkasticky, ale veľmi trefne dáva do povedomia súčasné problémy súvisiace s prebytkom áut, no na druhej strane výhody iných foriem mobility.

Inštalácie na tému Robím správne kroky (prevádzky a inštitúcie v centre mesta) - oslovili sme niekoľko prevádzok a inštitúcií aby sa s nami spojili a spravili alebo aspoň upovedomili na "správne kroky". Určitá forma guerilla marketingu či už formou inštalácií bicyklov a iných variánt prepravy, alebo zápichov do koláčov s trefným sloganom bude verejnosť informovať o prebiehajúcom ETM 2021. Kreatívne sa oslovené prevádzky mohli zhostiť tejto úlohy, nadviazať na svoju činnosť a vyjadriť podporu ETM.
19 September
Okolo Slovenska - cyklistické preteky s finišom v Trnave a tak sa Zdravé mesto Trnava spolu s Mestom Trnava rozhodlo túto udalosť využiť aj na propagáciu a menšie aktivity pri príležitosti ETM 2021. Nepôjde len o uzávierky viacerých ciest v meste. V stanovom mestečku, sa nielen deti budú môcť zapojiť do drobných aktivít či súťaži a získať tak rôzne odmeny súvisiace s bezpečnou a zdravou cyklistikou.
20 September
Lunch Walking - podpora pešej chôdze, aktívneho trávenia obedňajších prestávok/či voľného času. Do pozornosti chceme dať touto aktivitou aké dôležité je robiť správne kroky počas dňa pre naše fyzické ale aj duševné zdravie a že sa dá nato častokrát využiť obedňajšia prestávka.
Dve stanovištia a na každom bude prichystaná určitá forma občerstvenia: slané, sladké, ovocie i káva. Stačí sa preukázať len aktívnym krokomerom.
21 September
Bezpečne s kočíkom - Nezabúdame ani na mamičky s malými deťmi v kočíkoch, veď aj tie sú účastníkmi cestnej premávky. V spolupráci s mestskou políciou, predajňou kočíkou a združením zameriavajúci sa na strollering, pripravujeme menšie prednášky o bezpečnom pohybe po meste, mikromobilite, ale aj novodobých možnostiach kočíkov, čo sa bezpečnosti týka a v neposlednom rade aktívny pohyb formou strolleringu.
22 September
Deň bez áut - uzavretá Radlinského ulica, ktorá bude zase o niečo bližšie k ľuďom.
Prezentácia Bolt kolobežiek ako nového fenómenu, no zameraná na bezpečné jazdenie po meste, oddychová zóna s knihami, večerné kino v cyklistickej téme, občerstvenie, športové aktivity a menšie workshopy, ale aj prezentácia nového projektu Bicyklovanie neobmedzené vekom, či testovacie jazdy na mestských cargo bicykloch.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Dňa 22. septembra sme sa opäť rozhodli uzavrieť Radlinského ulicu, ktorá je priamo napojená na pešiu zónu a zároveň vedie k jednej z najrušnejších ciest v meste na ulicu Hospodársku.
Ulica nie je len cestou a otočom pre autá, ale slúži aj na parkovanie pre viac ako 20 áut.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Installation of charging points for e-bikes
 • Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Reduction of outside parking zones
 • Create park and ride stations
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
 • Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Removal of architectonic barriers
 • Launch of accessibility plans
 • Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
 • Launch of online car-pooling and car-sharing schemes
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Use of clean vehicles
 • Charging points for electric vehicles
 • Mobility as a Service (MaaS)
Freight distribution
 • New regulations for freight distribution
 • Introducing cargo bikes
Mobility management
 • Adoption of workplace travel plans
 • Adoption of school travel plans
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Permanent access restriction to city centres
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
 • Create systems for buses and walking trains
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
Participation in related EU initiatives:
 • European Week of Sport