Participants

Contact & Activities

Participating city

Mestská časť Bratislava-Ružinov
73.250 inhabitants

Local contact

Odbor územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy
Mgr. Alexandra Szökeová
Mierová 21, Bratislava
++421 908797116

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Vo verejnom priestore osadenie cyklostojanov, servisného stojanu a stojanov pre kolobežky.
Osadenie pre cyklistov smetného odpadkového koša pri cyklotrase.
17 September
Realizácia dopravného ihriska Prešovská v rámci dobrovoľníctva zamestnancov mestskej časti.
20 September
Detská dopravná výchova v Ružinove. Podujatie pre žiakov ZŠ v doobedných hodinách, poobede určené širokej verejnosti.
Edukácia detí zameraná na cyklodopravu aj prostredníctvom vytvorených brožúrok pre deti.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
  • Installation of charging points for e-bikes
New forms of vehicle use and ownership
  • Charging points for electric vehicles
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns
  • Elaboration of educational materials