Participating towns and cities

SlovakiaMoldava nad Bodvou, Slovakia

Population:
11.000 inhabitants
Department:
Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Contact:
Mária Tóthová
MsÚ
Školská 2
045 01 Moldava nad Bodvou
(++421) 917677122
Moldava nad Bodvou already registered 11x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Participation 2021

Activities within the week Activities within the week

Moldava nad Bodvou organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2021, taking into account the annual theme.

16 September
Na kolesách za zdravím - od 14:00 pri ZŠ Severná, organizátor ZŠ Severná, príjemné bicyklovanie na sídlisku
17 September
Dopraváčik - od 10:00 v ZŠ s VJM, organizátor Szepsi Alapiskola, dopravná výchova pre žiakov 1. stupňa ZŠ.
18 September
Bicykel fest
Od 15:00 symbolický sprievod bicyklov na trase Námestie pri fontáne – rybník Budulov. Každý účastník sa dostane do losovania o 10 hodnotných cien, organizátor mesto Moldava n/B. a CVČ CVrČek.
19 September
Hýbme sa spolu!
Od 10:00 na Krátkej ulici, preteky pre deti materských škôl, organizátor Materská škola Stonôžka a Time4fun.o.z.
20 September
World carfree day
Svetový deň bez áut - výtvarná súťaž pre verejnosť, organizátor CVČ CVrČek.
21 September
Cestuj ekologicky a spoznaj svoje mesto
Od 10:00 zábavná súťažná hra v uliciach nášho mesta pre žiakov ZŠ, organizátor MsKS a CVČ CVrČek.
22 September
Buďme zdraví, cestujme ekologicky!
Výtvarná aktivita pred budovou CVČ CVrČek, organizátor CVČ CVrČek.

Permanent measures Permanent measures

Moldava nad Bodvou implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Installation of charging points for e-bikes planned
Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways planned
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc) planned
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc) planned
Use of ecological vehicles for public transport fleets planned
Development of new technologies to improve public transport planned
Launch of integrated services for the various public transport modes planned
The development of accessible transport services for all planned
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Elaboration of new residential areas
Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme planned
Accessibilities
Create wheelchair ramps
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
Removal of architectonic barriers
Create useful tool for people with reduced mobility planned
New forms of vehicle use and ownership
Responsible car-use (eco-driving etc) planned
Charging points for electric vehicles planned
Mobility as a Service (MaaS) planned
Mobility management
Provision of incentives and bonuses to employers
Create systems for buses and walking trains planned