Participating towns and cities

SlovakiaBanská Bystrica, Slovakia

Population:
78.327 inhabitants
Department:
Oddelenie cestovného ruchu
Contact:
Maria Galkova
MsÚ Banská Bystrica, ul. ČSA 26
974 01
(++421) 048/433 06 28
Banská Bystrica already registered 12x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Participation 2021

Activities within the week Activities within the week

Banská Bystrica organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2021, taking into account the annual theme.

16 September
Propagácia kampane prostredníctvom letákov, plagátov, webovej stránky, informačných tabúľ a sociálnych sietí počas celého týždňa (16.-22.9.2021)
Ako je to s dopravou v našom meste?
14.30 – 17.00 hod., Sásovská cesta pod ZŠ Ďumbierska, ulica na Uhlisku pri ZŠ Golianova, Moskovská ulica pod ZŠ Moskovská, Poľná ulica v Radvani pri škole Dráčik a pri Mestskom úrade na ul. Československej armády
Obyvatelia Banskej Bystrice môžu individuálne pripomienkovať a navrhovať zlepšenie opatrení v oblasti dopravy v meste pod Urpínom na stretnutiach s odborníkmi zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Informačná výstava k projektu Zelených sídlisk (zelených oáz)
Výstava poukazujúca na klimatickú zmenu a dôležitosť zavádzania zelenej a modrej infraštruktúry.
17 September
Informačná výstava k projektu Zelených sídlisk (zelených oáz)
Výstava poukazujúca na klimatickú zmenu a dôležitosť zavádzania zelenej a modrej infraštruktúry.
18 September
Cyklobus zadarmo
Bezplatné cestovné platí na všetky trasy počas celého víkendu.

Informačná výstava k projektu Zelených sídlisk (zelených oáz)
Výstava poukazujúca na klimatickú zmenu a dôležitosť zavádzania zelenej a modrej infraštruktúry.
19 September
Cyklobus zadarmo
Bezplatné cestovné platí na všetky trasy počas celého víkendu.

Ku koreňom nenávisti
O 14.00 h, Evanjelický kostol, Lazovná ulica
Podujatie v rámci Dní duševného zdravia, venované témam rodičovstva, výchovy a ich dôsledkoch na psychický vývin detí.

Informačná výstava k projektu Zelených sídlisk (zelených oáz)
Výstava poukazujúca na klimatickú zmenu a dôležitosť zavádzania zelenej a modrej infraštruktúry.
20 September
Hravé spoznávanie Banskej Bystrice
Príďte si vyskúšať zábavno-náučnú mestskú hru „Ratujte Cesnaka!“ a Zvukového sprievodcu po stopách Dominika Skuteckého.

Informačná výstava k projektu Zelených sídlisk (zelených oáz)
Výstava poukazujúca na klimatickú zmenu a dôležitosť zavádzania zelenej a modrej infraštruktúry.
21 September
Cestuj s nami po Banskej Bystrici a okolí
Prezentácia tipov na výlety, ebajkov, cyklobusu, turbusu, produktu Múzpas.

Informačná výstava k projektu Zelených sídlisk (zelených oáz)
Výstava poukazujúca na klimatickú zmenu a dôležitosť zavádzania zelenej a modrej infraštruktúry.
22 September
Deň bez áut - SÚŤAŽ
Využi tento deň na prechádzku alebo vytiahnutie iného dopravného prostriedku ako auto / bicykel, e-bajk, kolobežku/.
Odfoť sa, pošli fotku na opmcr@banskabystrica.sk a hráš o pekné ceny.

Informačná výstava k projektu Zelených sídlisk (zelených oáz)
Výstava poukazujúca na klimatickú zmenu a dôležitosť zavádzania zelenej a modrej infraštruktúry.

Permanent measures Permanent measures

Banská Bystrica implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc) planned
Installation of charging points for e-bikes planned
Launch of free-floating bike-sharing schemes planned
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc) planned
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
New traffic regulations: traffic circulation and parking planned
Mobility management
Adoption of workplace travel plans planned
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders planned