Participants

Contact & Activities

Participating city

Bratislava
430.000 inhabitants

Local contact

Oddelenie dopravného inžinierstva
Tomas Peciar
Primacialne namestie 1
814 99 Bratislava

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Propagácia kampane, počas celého týždňa, prostredníctvom letákov, plagátov na webových stránkach mesta, informačných tabuliach, prostriedkoch verejnej dopravy a prostredníctvom sociálnych sietí. Cestujme ekologicky, buďme zdraví!
18 September
Deň otvorených dverí Dopravného podniku Bratislava s cieľom priblížiť organizáciu a fungovanie MHD jej cestujúcim, nakoľko je práve ona jedným z pilierov udržateľného spôsobu prepravy.
Termín konania: 18.9.2021 , 10:00 - 16:00
Miesto konania: Vozovňa Jurajov dvor (Trnávka)