Participants

Contact & Activities

Participating city

Santanyí
15.000 inhabitants

Local contact

Comunicació
Martí Picorelli Riutord
Plaça Major, 12.
Santanyí
07650
++34 971653002

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
21 September
Anam a escola en moviment

Resum: dins el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, l’Ajuntament de Santanyí organitza un recorregut d’urbanisme participatiu des de la Plaça Major de Santanyí cap a les escoles d’ensenyança primària, CEIP Blai Bonet i Col·legi Bisbe Verger. La finalitat és que els participants assenyalin els punts que millorarien per així crear un entorn escolar segur i que faci augmentar el nombre d’infants que van a peu o en bicicleta al seu centre escolar.
L’Ajuntament es compromet a repensar i actuar sobre l’espai urbà per així augmentar el nombre d’infants que utilitzen un tipus de mobilitat activa abans d’entrar al centre.

Active way to school

Summary: within the European Mobility Week, Santanyi’s city council organises a route to start a Participatory urban planning project from the Santanyi main square to the primary schools CEIP Blai Bonet and Bisbe Verger. The goal is for the participants to point out what they would improve in order to create a safe school environment and to increase the number of children that walk or cycle to school. The city hall is willing to reconsider the usage of the urban space to increase the amount of children using any type of active mobility to get to school.