Participants

Contact & Activities

Participating city

Martin ()
53.252 inhabitants

Local contact

Oddelenie projektového manažmentu a cykloturistiky
Alžbeta Laučeková
Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
++421 43 4204 237

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
16.- 22.9.2021
BEZPEČNE A OHĽADUPLNE
- hliadky Mestskej polície mesta Martin usmerňujú pohyb cyklistov nielen v pešej zóne a rozdávajú užitočné rady pre bezpečnú jazdu

16.– 22.9.2021
DOPRAVNÉ IHRISKO HROU - dopravné ihrisko SEVER
- dopravná výchova detí martinských základných škôl, oboznámenie žiakov
so základnými zásadami bezpečnej jazdy na dopravných prostriedkoch

16.- 22.9.2021
„MESTO BEZ ÁUT“
- deti ZŠ a MŠ kreslia svoje predstavy o našom meste bez áut

16.- 22.09.2021
EKOLOGICKÁ PREPRAVA- PREČO NIE?
- Občianske združenie METRO v spolupráci so stážistami z Obchodnej akadémie v Martine
budú realizovať dotazníkový prieskum a anketu o možnostiach obyvateľov mesta využívať ekologické formy dopravy

16.9.2021
JAZDÍME BEZPEČNE A PRECHÁDZAME OHĽADUPLNE
- propagačná kampaň s mestskou políciou, spoločne s mestskou políciou deti martinských ZŠ usmerňujú dopravu na najfrekventovanejších priechodoch pre chodcov
17 September
17.9.2021
BOLT KOLOBEŽKY SÚ I V MARTINE „IN“
- spoločné podujatie prezentácie kolobežiek BOLT
16.- 22.9.2021
BEZPEČNE A OHĽADUPLNE
- hliadky Mestskej polície mesta Martin usmerňujú pohyb cyklistov nielen v pešej zóne a rozdávajú užitočné rady pre bezpečnú jazdu

16.– 22.9.2021
DOPRAVNÉ IHRISKO HROU - dopravné ihrisko SEVER
- dopravná výchova detí martinských základných škôl, oboznámenie žiakov
so základnými zásadami bezpečnej jazdy na dopravných prostriedkoch

16.- 22.9.2021
„MESTO BEZ ÁUT“
- deti ZŠ a MŠ kreslia svoje predstavy o našom meste bez áut

16.- 22.09.2021
EKOLOGICKÁ PREPRAVA- PREČO NIE?
- Občianske združenie METRO v spolupráci so stážistami z Obchodnej akadémie v Martine
budú realizovať dotazníkový prieskum a anketu o možnostiach obyvateľov mesta využívať ekologické formy dopravy
18 September
16.- 22.9.2021
BEZPEČNE A OHĽADUPLNE
- hliadky Mestskej polície mesta Martin usmerňujú pohyb cyklistov nielen v pešej zóne a rozdávajú užitočné rady pre bezpečnú jazdu

16.– 22.9.2021
DOPRAVNÉ IHRISKO HROU - dopravné ihrisko SEVER
- dopravná výchova detí martinských základných škôl, oboznámenie žiakov
so základnými zásadami bezpečnej jazdy na dopravných prostriedkoch

16.- 22.9.2021
„MESTO BEZ ÁUT“
- deti ZŠ a MŠ kreslia svoje predstavy o našom meste bez áut

16.- 22.09.2021
EKOLOGICKÁ PREPRAVA- PREČO NIE?
- Občianske združenie METRO v spolupráci so stážistami z Obchodnej akadémie v Martine
budú realizovať dotazníkový prieskum a anketu o možnostiach obyvateľov mesta využívať ekologické formy dopravy
19 September
19.9.2021
MALÁ ŠKOLA PUMPTRACKU
- malá škola pumptracku na Pltníkoch od 10.00 hod do 13.00hod spojená s mini súťažou pre absolventov školy
16.- 22.9.2021
BEZPEČNE A OHĽADUPLNE
- hliadky Mestskej polície mesta Martin usmerňujú pohyb cyklistov nielen v pešej zóne a rozdávajú užitočné rady pre bezpečnú jazdu

16.– 22.9.2021
DOPRAVNÉ IHRISKO HROU - dopravné ihrisko SEVER
- dopravná výchova detí martinských základných škôl, oboznámenie žiakov
so základnými zásadami bezpečnej jazdy na dopravných prostriedkoch

16.- 22.9.2021
„MESTO BEZ ÁUT“
- deti ZŠ a MŠ kreslia svoje predstavy o našom meste bez áut

16.- 22.09.2021
EKOLOGICKÁ PREPRAVA- PREČO NIE?
- Občianske združenie METRO v spolupráci so stážistami z Obchodnej akadémie v Martine
budú realizovať dotazníkový prieskum a anketu o možnostiach obyvateľov mesta využívať ekologické formy dopravy
20 September
16.- 22.9.2021
BEZPEČNE A OHĽADUPLNE
- hliadky Mestskej polície mesta Martin usmerňujú pohyb cyklistov nielen v pešej zóne a rozdávajú užitočné rady pre bezpečnú jazdu

16.– 22.9.2021
DOPRAVNÉ IHRISKO HROU - dopravné ihrisko SEVER
- dopravná výchova detí martinských základných škôl, oboznámenie žiakov
so základnými zásadami bezpečnej jazdy na dopravných prostriedkoch

16.- 22.9.2021
„MESTO BEZ ÁUT“
- deti ZŠ a MŠ kreslia svoje predstavy o našom meste bez áut

16.- 22.09.2021
EKOLOGICKÁ PREPRAVA- PREČO NIE?
- Občianske združenie METRO v spolupráci so stážistami z Obchodnej akadémie v Martine
budú realizovať dotazníkový prieskum a anketu o možnostiach obyvateľov mesta využívať ekologické formy dopravy
21 September
21.9.2021
BEZPEČNE A OHĽADUPLNE SO SENIORMI
- v spolupráci s Mestskou políciou cyklojazda pre seniorov po novej cyklotrase spojená so zdravým občerstvením
16.- 22.9.2021
BEZPEČNE A OHĽADUPLNE
- hliadky Mestskej polície mesta Martin usmerňujú pohyb cyklistov nielen v pešej zóne a rozdávajú užitočné rady pre bezpečnú jazdu

16.– 22.9.2021
DOPRAVNÉ IHRISKO HROU - dopravné ihrisko SEVER
- dopravná výchova detí martinských základných škôl, oboznámenie žiakov
so základnými zásadami bezpečnej jazdy na dopravných prostriedkoch

16.- 22.9.2021
„MESTO BEZ ÁUT“
- deti ZŠ a MŠ kreslia svoje predstavy o našom meste bez áut

16.- 22.09.2021
EKOLOGICKÁ PREPRAVA- PREČO NIE?
- Občianske združenie METRO v spolupráci so stážistami z Obchodnej akadémie v Martine
budú realizovať dotazníkový prieskum a anketu o možnostiach obyvateľov mesta využívať ekologické formy dopravy
22 September
22.9.2021
KOLOBEŽKOVÝ DUATLON s FATRA SKI
- súťaž pre deti s FATRA SKI od 09.00 hod. do 12.00 hod.
16.- 22.9.2021
BEZPEČNE A OHĽADUPLNE
- hliadky Mestskej polície mesta Martin usmerňujú pohyb cyklistov nielen v pešej zóne a rozdávajú užitočné rady pre bezpečnú jazdu

16.– 22.9.2021
DOPRAVNÉ IHRISKO HROU - dopravné ihrisko SEVER
- dopravná výchova detí martinských základných škôl, oboznámenie žiakov
so základnými zásadami bezpečnej jazdy na dopravných prostriedkoch

16.- 22.9.2021
„MESTO BEZ ÁUT“
- deti ZŠ a MŠ kreslia svoje predstavy o našom meste bez áut

16.- 22.09.2021
EKOLOGICKÁ PREPRAVA- PREČO NIE?
- Občianske združenie METRO v spolupráci so stážistami z Obchodnej akadémie v Martine
budú realizovať dotazníkový prieskum a anketu o možnostiach obyvateľov mesta využívať ekologické formy dopravy
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
  • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
  • Use of ecological vehicles for public transport fleets
New forms of vehicle use and ownership
  • Charging points for electric vehicles