Participants

Contact & Activities

Participating city

Mäerzeg ()
2.300 inhabitants

Local contact

Mike Poiré
22, rue Principale
L-9168 Mertzig
++352 838244-1

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
- Participatioun "Tour du Duerf"
- Sensibiliséierung fir Verkéierssécherheet am Kader vun der Schoulrentrée
- Rappel vum "Séchere Schoulwee", Ausdeele vu personnaliséierten Reflektor-Bännercher fir d'Schoulkanner.
- Als "Grenzgemeng" am Kanton Dikrech vum Kanton Réiden si mir frou bei de Mobilitéitswochen vum Syndikat Kanton Réiden offiziell dobäi ze sinn (komplette Programm op www.klima.lu)
- Liwwerung an Opstelle vum Panneau "Gutt ënnerwee am Wëlle Westen" mam ORT-Guttland a Klimateam Kanton Réiden
17 September
- Participatioun "Tour du Duerf"
- Participatioun bei de Mobilitéitswochen vum Syndikat Kanton Réiden
18 September
- Participatioun "Tour du Duerf"
- Participatioun bei de Mobilitéitswochen vum Syndikat Kanton Réiden
19 September
- BIKE4ALL - Alles op de Vëlo am Waarkdall (www.bike4all.lu). Autofräien Dag mat Kaderprogramm
- Aweie vum Panneau "Gutt ënnerwee am Wëlle Westen" mam ORT-Guttland a Klimateam Kanton Réiden
- Participatioun "Tour du Duerf"
- Participatioun bei de Mobilitéitswochen vum Syndikat Kanton Réiden
20 September
- Participatioun "Tour du Duerf"
- Réunioun vun der "Grénger Kommissioun" mat den Haaptdiskussiounspunkten ronderem d'nohalteg Mobilitéit am Kader vum Klimapakt 2.0 dee virgestallt gëtt.
- Participatioun bei de Mobilitéitswochen vum Syndikat Kanton Réiden
21 September
- Participatioun "Tour du Duerf"
- Participatioun bei de Mobilitéitswochen vum Syndikat Kanton Réiden
22 September
- Participatioun "Tour du Duerf"
- Participatioun bei de Mobilitéitswochen vum Syndikat Kanton Réiden
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
N21, CR314, CR345
+ eenzel Gemengestroossen
Cf. Plang op www.bike4all.lu
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Installation of charging points for e-bikes
 • Other: Opstellen a Aweiung vum Panneau "Gutt ënnerwee am Wëlle Westen" mam ORT-Guttland a Klimateam Kanton Réiden
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
 • Other: Neien Amenagement vum Parking hannert der Gemeng fir méi Sécherheet fir de Foussgänger (an d'Automobilisten)
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Development of new technologies to improve public transport
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
 • Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme
 • Other: Installatioun vu "Berliner Kissen" an den 30er-Zonen, maximal Beschëlderung & Pictogrammes
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Launch of accessibility plans
 • Create useful tool for people with reduced mobility
 • Other: inklusiv Renovatioun vum Gemengenhaus
New forms of vehicle use and ownership
 • Charging points for electric vehicles
Mobility management
 • Adoption of school travel plans
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Create systems for buses and walking trains
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas