Participating towns and cities

Czech RepublicChrudim, Czech Republic

Website:
Population:
22.500 inhabitants
Department:
Healthy Cities Office
Contact:
Šárka Trunečková
Resselovo Nám. 77
537 16 Chrudim
(++420) 469 657 100

Participation 2022

Activities within the week Activities within the week

Chrudim organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2022, taking into account the annual theme.

16 September
Prvňáčky našich základních škol i letos navštíví strážníci Městské policie, aby si společně připomněli zásady bezpečného přecházení. Máme pro ně nachystaný drobný reflexní dárek. Besedy se strážníky Městské policie proběhnou i ve čtvrtých třídách. Zde se zaměříme především na bezpečnou jízdu na kole.
17 September
Klub českých turistů připravil na tento den komentovanou prohlídku staré Chrudimi pod vedením Karla Lázničky a Jana Tesaře. Sraz zájemců o zajímavé povídání je v 8:45 hodin před budovou Turistického informačního centra.
18 September
Prvňáčky našich základních škol i letos navštíví strážníci Městské policie, aby si společně připomněli zásady bezpečného přecházení. Máme pro ně nachystaný drobný reflexní dárek. Besedy se strážníky Městské policie proběhnou i ve čtvrtých třídách. Zde se zaměříme především na bezpečnou jízdu na kole.
19 September
Kolo pro Afriku od 14:00 do 18:00 hodin na Resselově náměstí před budovou MěÚ Chrudim
Pokud máte doma starší jízdní kola a nevíte, co s nimi, můžete je darovat dětem do Afriky. V centrálním skladu v Ostravě, kam se darovaná kola odváží, dokáží starému kolu vdechnout nový život a přetvořit jej v nástroj pomoci druhým. Opravená kola se dále převáží do Afriky, do Gambie.
Budeme se těšit na kola, i mírně poškozená, cyklo nářadí, přilby, reflexní vesty, náhradní díly apod.
20 September
Vycházkové rozjímání a putování chrudimským parkem
Vycházka přírodou je ideální pro duševní pohodu. Přijďte poznat přírodu babího léta v Chrudimi, provede vás jí svým povídáním Tibor Schwarz s dalšími milovníky přírody ze Zeleného domu Chrudim. Sraz v 9:30 před Denními stacionáři Jitřenka a Pohoda CSSP Chrudim. V případě nepříznivého počasí se uskuteční vyprávění z cest přírodou v prostorech stacionáře. Kontakt: zelenydumchrudim@email.cz.

Pojďte do přírody směr Mokrá Lhota – Luže, to je trasa připraveného výšlapu Klubu českých turistů. Pokud se přidáte, sraz účastníků je v 7:25 hodin na autobusovém nádraží Chrudim. Trasa povede z Mokré Lhoty po cyklostezce na Polánku, poté kolem Dolanského mlýna do Dolan, Podchlumu, Bílého Koně a přes Košumberk do Luže. Délka trasy je 13 km. Z Luže pak bude přesun autobusem zpět do Chrudimi. Více informací najdete v letáčcích na Turistickém informačním centru v Chrudimi.
21 September
Vyhodnocení jarní kampaně Do práce na kole

Prvňáčky našich základních škol i letos navštíví strážníci Městské policie, aby si společně připomněli zásady bezpečného přecházení. Máme pro ně nachystaný drobný reflexní dárek. Besedy se strážníky Městské policie proběhnou i ve čtvrtých třídách. Zde se zaměříme především na bezpečnou jízdu na kole.
22 September
Od 16:00 do cca 18:30 hodin na dopravním hřišti v Městském parku je připravena akce „Na kolo jen s přilbou“. Vstupenkou bude cyklistická přilba a kolo. V závěru proběhne slosování o drobné ceny. Pro děti i pro rodiče budou připravena stanoviště partnerů: Besip, Městské policie, ČČK apod. Akce se bude konat pouze v případě příznivého počasí.

Den bez aut 2022 – 22. září - společnost Arriva Východní Čechy, a. s. připravila ve spolupráci s městem Chrudim pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma.

Permanent measures Permanent measures

Chrudim implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
New forms of vehicle use and ownership
Use of clean vehicles
Charging points for electric vehicles
Mobility management
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders planned

Car-free day Car-free day

Chrudim carries out a Car-Free Day 2022 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.