Participating towns and cities

SlovakiaKošice, Slovakia

Population:
229.040 inhabitants
Department:
Department of city strategy
Contact:
Mgr. Adrián Chreň
Trieda SNP 48/A
04001 Košice
(++421) 948 284 855

Participation 2022

Activities within the week Activities within the week

Košice organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2022, taking into account the annual theme.

16 September
Otvorenie dat (open-data) z cykloscitaca osadeneho na ulici Komenskeho x Letna. Osadenie novych 4 scitacov na novych vybranych lokalitach.
19 September
Zabratie priestoru parkoviska medzi Hotel Hilton a OD Dargov - CiKE analýza behaviorálneho sa správania ľudí v priestore námestia bez zaparkovaních áut.
Bez väčších zásahov do priestoru, sledovanie prirodzeného správania verejnosti
Osadenie dopravneho znacenia na vybranu jednosmernu ulicu, povoleny vjazd vprotismere pre ludi na bicykli do jednosmernej ulice.
20 September
Zabratie priestoru parkoviska medzi Hotel Hilton a OD Dargov - intervencia do priestoru, ale len v podobe minimálneho značenia na povrch vozovky či oslovenie stakeholderov o zabratie priestoru námestia (pozvať podniky rozšíriť svoje terasy smerom dnu do parkoviska na námestie)
21 September
Zabratie priestoru parkoviska medzi Hotel Hilton a OD Dargov - úplne využitie priestoru v podobe programu pre verejnosť. Zber dát od verejnosti, prednáška Ako sa zbaviť strachu z jazdy na bicykli po meste - kurz defenzívnej jazdy, kvíz, Critical Mass jazda nočnými ulicami mesta Košice, bezplatné zapožičanie nákladných bicyklov v priestore, kurz základného servisu bicykla

Permanent measures Permanent measures

Košice implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
otvorenie vybraných jednosmeriek pre povolený vjazd cyklistov v protismere v jednosmerke
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Public transport services
Karaokebus - autobus s karaoke
Traffic calming and access control scheme
náhrada všetkých spomaľovacích prahov v historickej zóne za spomaľovacie vankúše
Freight distribution
možnosť bezplatného vyskušánia 2 modelov nákladných bicyklov pre verejnosť
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Further info
Pripravované osadenie nových sčítačov pre nielen cyklistickú dopravu
Otvorenie open-dat z existujúceho sčítača pre cyklistickú dopravu pre verejnosť
Kampaň na realokovanie počtu stojanov vo vybraných lokalitách a zber nových dáť o nových lokalitách pre umiestnenie parkovania bicyklov v meste
Nahradenie spomalovacich prahov za spomalovacie vankuse