Participating towns and cities

NorwayRælingen, Norway

Population:
18.109 inhabitants
Contact:
Mia Valsjø
Bjørnholthagan 6
2008 Fjerdingby Rælingen
Rælingen already registered 6x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Participation 2022

Activities within the week Activities within the week

Rælingen organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2022, taking into account the annual theme.

17 September
Markedsdag for grønn mobilitet, sykkelverksted, prøving av el-sykler o.l.
22 September
Reklamere for bilfri dag, vurdere å stenge en vei men det er ikke avklart.