Participating towns and cities

Slovakia Košice (Kosice) , Slovakia

Population:
226.212 inhabitants
Department:
Department of Infrastructure, Chief Architect‘s Office, City of Kosice
Contact:
Sebastian Baran
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
04011
(++421) 556419944
Košice (Kosice) already registered 13x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2006

Participation 2022

Activities within the week Activities within the week

Košice (Kosice) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2022, taking into account the annual theme.

16 September
Otvorenie dat (open-data) z cykloscitaca osadeneho na ulici Komenskeho x Letna. Osadenie novych 4 scitacov na novych vybranych lokalitach.
19 September
Zabratie priestoru parkoviska medzi Hotel Hilton a OD Dargov - CiKE analýza behaviorálneho sa správania ľudí v priestore námestia bez zaparkovaních áut.
Bez väčších zásahov do priestoru, sledovanie prirodzeného správania verejnosti
Osadenie dopravneho znacenia na vybranu jednosmernu ulicu, povoleny vjazd vprotismere pre ludi na bicykli do jednosmernej ulice.
20 September
Zabratie priestoru parkoviska medzi Hotel Hilton a OD Dargov - intervencia do priestoru, ale len v podobe minimálneho značenia na povrch vozovky či oslovenie stakeholderov o zabratie priestoru námestia (pozvať podniky rozšíriť svoje terasy smerom dnu do parkoviska na námestie)
21 September
Zabratie priestoru parkoviska medzi Hotel Hilton a OD Dargov - úplne využitie priestoru v podobe programu pre verejnosť. Zber dát od verejnosti, prednáška Ako sa zbaviť strachu z jazdy na bicykli po meste - kurz defenzívnej jazdy, kvíz, Critical Mass jazda nočnými ulicami mesta Košice, bezplatné zapožičanie nákladných bicyklov v priestore, kurz základného servisu bicykla

Permanent measures Permanent measures

Košice (Kosice) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
otvorenie vybraných jednosmeriek pre povolený vjazd cyklistov v protismere v jednosmerke
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Public transport services
Karaokebus - autobus s karaoke
Traffic calming and access control scheme
náhrada všetkých spomaľovacích prahov v historickej zóne za spomaľovacie vankúše
Freight distribution
možnosť bezplatného vyskušánia 2 modelov nákladných bicyklov pre verejnosť
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Further info
Pripravované osadenie nových sčítačov pre nielen cyklistickú dopravu
Otvorenie open-dat z existujúceho sčítača pre cyklistickú dopravu pre verejnosť
Kampaň na realokovanie počtu stojanov vo vybraných lokalitách a zber nových dáť o nových lokalitách pre umiestnenie parkovania bicyklov v meste
Nahradenie spomalovacich prahov za spomalovacie vankuse