Participating towns and cities

Bulgaria Русе (Ruse) , Bulgaria

Population:
141.231 inhabitants
Department:
"Екология и транспорт"
Contact:
Кремена Минева
пл. "Свобода" №6
7000 Русе
(++359) 893664421
Русе (Ruse) already registered 10x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2014 2013 2011 2004 2003 2002

Participation 2022

Activities within the week Activities within the week

Русе (Ruse) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2022, taking into account the annual theme.

16 September
1. Състезание за най-много изминати крачки на тема „движи се пеша“. от 00:00ч. на 16.09.2022г. до 23:59ч. на 22.09.2022г.
Желаещите да участват трябва да разполагат с подходящо устройство за отмерване на крачки – крачкомер, смартфон с мобилно приложение за отчитане на изминати крачки или друг вид подходящо устройство и разбира се, удобни обувки за продължително ходене.
Важно е да изпратите на електронен адрес otdeltransport@abv.bg следната информация:
 Име и телефон за връзка;
 Удостоверяване на изминатите крачки чрез снимки:
Снимка 1 – показваща деня, в който стартирате отчитането на крачки. На снимката трябва да се вижда екранът на устройството, занулен брояч за отчитането на крачки и датата. Снимка 1 не може да бъде направена по-рано от 00:00 часа на 16.09.2022 г.

Снимка 2 – показваща финалния ден, в който приключвате отчитането на измерването. На снимката трябва да се вижда екранът на устройството, отчетената стойност на брояча на крачки и датата.
Снимка 2 не може да бъде направена по-късно от 23:59 часа на 22.09.2022 г.
Двете снимки трябва да бъдат изпратени в един имейл не по-късно от 12:00 часа на 23.09.2022 г.
В „Движи се пеша“ комисия ще отличи тримата участници, изминали най-много крачки.
Наградите са атрактивни, спортни и динамични.
Финалистите ще бъдат обявени в сайта на Община Русе на 26 септември. За допълнителна информация – тел. 082/826 445 (всеки работен ден до 17:00 часа).
Официалното награждаване ще се проведе на 27.09.2022г. (понеделник) от 12:00 ч в Община Русе.
17 September
1. Състезание за най-много изминати крачки на тема „движи се пеша“. от 00:00ч. на 16.09.2022г. до 23:59ч. на 22.09.2022г.
Желаещите да участват трябва да разполагат с подходящо устройство за отмерване на крачки – крачкомер, смартфон с мобилно приложение за отчитане на изминати крачки или друг вид подходящо устройство и разбира се, удобни обувки за продължително ходене.
Важно е да изпратите на електронен адрес otdeltransport@abv.bg следната информация:
 Име и телефон за връзка;
 Удостоверяване на изминатите крачки чрез снимки:
Снимка 1 – показваща деня, в който стартирате отчитането на крачки. На снимката трябва да се вижда екранът на устройството, занулен брояч за отчитането на крачки и датата. Снимка 1 не може да бъде направена по-рано от 00:00 часа на 16.09.2022 г.

Снимка 2 – показваща финалния ден, в който приключвате отчитането на измерването. На снимката трябва да се вижда екранът на устройството, отчетената стойност на брояча на крачки и датата.
Снимка 2 не може да бъде направена по-късно от 23:59 часа на 22.09.2022 г.
Двете снимки трябва да бъдат изпратени в един имейл не по-късно от 12:00 часа на 23.09.2022 г.
В „Движи се пеша“ комисия ще отличи тримата участници, изминали най-много крачки.
Наградите са атрактивни, спортни и динамични.
Финалистите ще бъдат обявени в сайта на Община Русе на 26 септември. За допълнителна информация – тел. 082/826 445 (всеки работен ден до 17:00 часа).
Официалното награждаване ще се проведе на 27.09.2022г. (понеделник) от 12:00 ч в Община Русе.
18 September
1. Състезание за най-много изминати крачки на тема „движи се пеша“. от 00:00ч. на 16.09.2022г. до 23:59ч. на 22.09.2022г.
Желаещите да участват трябва да разполагат с подходящо устройство за отмерване на крачки – крачкомер, смартфон с мобилно приложение за отчитане на изминати крачки или друг вид подходящо устройство и разбира се, удобни обувки за продължително ходене.
Важно е да изпратите на електронен адрес otdeltransport@abv.bg следната информация:
 Име и телефон за връзка;
 Удостоверяване на изминатите крачки чрез снимки:
Снимка 1 – показваща деня, в който стартирате отчитането на крачки. На снимката трябва да се вижда екранът на устройството, занулен брояч за отчитането на крачки и датата. Снимка 1 не може да бъде направена по-рано от 00:00 часа на 16.09.2022 г.

Снимка 2 – показваща финалния ден, в който приключвате отчитането на измерването. На снимката трябва да се вижда екранът на устройството, отчетената стойност на брояча на крачки и датата.
Снимка 2 не може да бъде направена по-късно от 23:59 часа на 22.09.2022 г.
Двете снимки трябва да бъдат изпратени в един имейл не по-късно от 12:00 часа на 23.09.2022 г.
В „Движи се пеша“ комисия ще отличи тримата участници, изминали най-много крачки.
Наградите са атрактивни, спортни и динамични.
Финалистите ще бъдат обявени в сайта на Община Русе на 26 септември. За допълнителна информация – тел. 082/826 445 (всеки работен ден до 17:00 часа).
Официалното награждаване ще се проведе на 27.09.2022г. (понеделник) от 12:00 ч в Община Русе.
19 September
1. Състезание за най-много изминати крачки на тема „движи се пеша“. от 00:00ч. на 16.09.2022г. до 23:59ч. на 22.09.2022г.
Желаещите да участват трябва да разполагат с подходящо устройство за отмерване на крачки – крачкомер, смартфон с мобилно приложение за отчитане на изминати крачки или друг вид подходящо устройство и разбира се, удобни обувки за продължително ходене.
Важно е да изпратите на електронен адрес otdeltransport@abv.bg следната информация:
 Име и телефон за връзка;
 Удостоверяване на изминатите крачки чрез снимки:
Снимка 1 – показваща деня, в който стартирате отчитането на крачки. На снимката трябва да се вижда екранът на устройството, занулен брояч за отчитането на крачки и датата. Снимка 1 не може да бъде направена по-рано от 00:00 часа на 16.09.2022 г.

Снимка 2 – показваща финалния ден, в който приключвате отчитането на измерването. На снимката трябва да се вижда екранът на устройството, отчетената стойност на брояча на крачки и датата.
Снимка 2 не може да бъде направена по-късно от 23:59 часа на 22.09.2022 г.
Двете снимки трябва да бъдат изпратени в един имейл не по-късно от 12:00 часа на 23.09.2022 г.
В „Движи се пеша“ комисия ще отличи тримата участници, изминали най-много крачки
Наградите са атрактивни, спортни и динамични.
Финалистите ще бъдат обявени в сайта на Община Русе на 26 септември. За допълнителна информация – тел. 082/826 445 (всеки работен ден до 17:00 часа).
Официалното награждаване ще се проведе на 27.09.2022г. (понеделник) от 12:00 ч в Община Русе.
20 September
1. Състезание за най-много изминати крачки на тема „движи се пеша“. от 00:00ч. на 16.09.2022г. до 23:59ч. на 22.09.2022г.
Желаещите да участват трябва да разполагат с подходящо устройство за отмерване на крачки – крачкомер, смартфон с мобилно приложение за отчитане на изминати крачки или друг вид подходящо устройство и разбира се, удобни обувки за продължително ходене.
Важно е да изпратите на електронен адрес otdeltransport@abv.bg следната информация:
 Име и телефон за връзка;
 Удостоверяване на изминатите крачки чрез снимки:
Снимка 1 – показваща деня, в който стартирате отчитането на крачки. На снимката трябва да се вижда екранът на устройството, занулен брояч за отчитането на крачки и датата. Снимка 1 не може да бъде направена по-рано от 00:00 часа на 16.09.2022 г.

Снимка 2 – показваща финалния ден, в който приключвате отчитането на измерването. На снимката трябва да се вижда екранът на устройството, отчетената стойност на брояча на крачки и датата.
Снимка 2 не може да бъде направена по-късно от 23:59 часа на 22.09.2022 г.
Двете снимки трябва да бъдат изпратени в един имейл не по-късно от 12:00 часа на 23.09.2022 г.
В „Движи се пеша“ комисия ще отличи тримата участници, изминали най-много крачки.
Наградите са атрактивни, спортни и динамични.
Финалистите ще бъдат обявени в сайта на Община Русе на 26 септември. За допълнителна информация – тел. 082/826 445 (всеки работен ден до 17:00 часа).
Официалното награждаване ще се проведе на 27.09.2022г. (понеделник) от 12:00 ч в Община Русе.
21 September
1. Състезание за най-много изминати крачки на тема „движи се пеша“. от 00:00ч. на 16.09.2022г. до 23:59ч. на 22.09.2022г.
Желаещите да участват трябва да разполагат с подходящо устройство за отмерване на крачки – крачкомер, смартфон с мобилно приложение за отчитане на изминати крачки или друг вид подходящо устройство и разбира се, удобни обувки за продължително ходене.
Важно е да изпратите на електронен адрес otdeltransport@abv.bg следната информация:
 Име и телефон за връзка;
 Удостоверяване на изминатите крачки чрез снимки:
Снимка 1 – показваща деня, в който стартирате отчитането на крачки. На снимката трябва да се вижда екранът на устройството, занулен брояч за отчитането на крачки и датата. Снимка 1 не може да бъде направена по-рано от 00:00 часа на 16.09.2022 г.

Снимка 2 – показваща финалния ден, в който приключвате отчитането на измерването. На снимката трябва да се вижда екранът на устройството, отчетената стойност на брояча на крачки и датата.
Снимка 2 не може да бъде направена по-късно от 23:59 часа на 22.09.2022 г.
Двете снимки трябва да бъдат изпратени в един имейл не по-късно от 12:00 часа на 23.09.2022 г.
В „Движи се пеша“ комисия ще отличи тримата участници, изминали най-много крачки.
Наградите са атрактивни, спортни и динамични.
Финалистите ще бъдат обявени в сайта на Община Русе на 26 септември. За допълнителна информация – тел. 082/826 445 (всеки работен ден до 17:00 часа).
Официалното награждаване ще се проведе на 27.09.2022г. (понеделник) от 12:00 ч в Община Русе.

2. Състезание с велосипеди на тема „Маратон на колела“ на 21.09.2022г. от 16:00ч.
В Състезанието имат право на участие момичета и момчета, разпределени в две възрастови групи:
 от 7 до 12 години;
 от 13 до 16 години;
Местонахождение: зоната за обществен отдих по крайбрежната ивица на р. Дунав (Кея).
Дата и час на провеждане:21.09.2022г. (сряда), 16:00 часа.
Изисквания към участниците:
 да носят предпазни средства – велосипедна каска, наколенки и налакътници;
 да притежават добри умения за управление на велосипед.
Протичане на състезанието:
Заявки за участие се подават на e-mail: otdeltransport@abv.bg и на тел. 082/826445 от 12.09.2022 г. до 12:00 ч. на 20.09.2022 г включително.
В 16:00 ч. ще бъдат дадени инструкции и допълнителна информация на участниците, относно правилата и трасето.
В 16:30 ч. СТАРТ
I етап: Участниците ще стартират индивидуално по трасето и определящо за максимален брой точки ще бъде времето и техниката при преминаване през поставени препятствия за изминатото разстояние.
Трасе: Състезанието ще се проведе по алеята започваща от дълбокия път (ж.п. прелеза) при хотел „Рига“, през кръговото кръстовище и обратно по успоредната алея до заведението за хранене.
II етап: Майсторство: на същата алея участниците демонстрират умения с велосипед (свободен стил).
Класиране и награди:
Класирането е индивидуално според групата на участника. Победителите ще получат предметни награди.
22 September
1. Състезание за най-много изминати крачки на тема „движи се пеша“. от 00:00ч. на 16.09.2022г. до 23:59ч. на 22.09.2022г.
Желаещите да участват трябва да разполагат с подходящо устройство за отмерване на крачки – крачкомер, смартфон с мобилно приложение за отчитане на изминати крачки или друг вид подходящо устройство и разбира се, удобни обувки за продължително ходене.
Важно е да изпратите на електронен адрес otdeltransport@abv.bg следната информация:
 Име и телефон за връзка;
 Удостоверяване на изминатите крачки чрез снимки:
Снимка 1 – показваща деня, в който стартирате отчитането на крачки. На снимката трябва да се вижда екранът на устройството, занулен брояч за отчитането на крачки и датата. Снимка 1 не може да бъде направена по-рано от 00:00 часа на 16.09.2022 г.

Снимка 2 – показваща финалния ден, в който приключвате отчитането на измерването. На снимката трябва да се вижда екранът на устройството, отчетената стойност на брояча на крачки и датата.
Снимка 2 не може да бъде направена по-късно от 23:59 часа на 22.09.2022 г.
Двете снимки трябва да бъдат изпратени в един имейл не по-късно от 12:00 часа на 23.09.2022 г.
В „Движи се пеша“ комисия ще отличи тримата участници, изминали най-много крачки.
Наградите са атрактивни, спортни и динамични.
Финалистите ще бъдат обявени в сайта на Община Русе на 26 септември. За допълнителна информация – тел. 082/826 445 (всеки работен ден до 17:00 часа).
Официалното награждаване ще се проведе на 27.09.2022г. (понеделник) от 12:00 ч в Община Русе.