Participating towns and cities

SlovakiaVeľký Šariš, Slovakia

Population:
5.800 inhabitants
Department:
Oddelenie kultúry, športu a mládeže
Contact:
PhDr. Mária Gáborová
Nám. sv. Jakuba č,1, 082 21 Veľký Šariš
(++421) 0948 593 266
Veľký Šariš already registered 2x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2016

Participation 2022

Activities within the week Activities within the week

Veľký Šariš organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2022, taking into account the annual theme.

16 September
Aktivita Materskej školy vo Veľkom Šariši
Cieľ: Oboznámiť deti s možnosťami inej dopravy ako je automobilová doprava a využiť bezpečnú dopravu MHD a prepravu kolobežkami. Poznať a vymenovať výhody takéhoto typu dopravovania sa.
Priebeh dňa:
Deti budú rozdelené do troch skupín podľa vek.
Prvá skupina detí vo veku 3-4roky – ich úlohou bude zoznámenie sa s kolobežkami, vyskúšajú jazdu na kolobežke a odrážadle v presne vyznačenom úseku na ihrisku pred MŠ. Následne sa presunú ako skupina na chodník, kde sa počas vychádzky oboznámia so značkami určenými pre chodcov a cyklistov.
Druhá skupina detí vo veku 4-5 rokov – v šatni budú mať za úlohu obliecť si reflexné prvky, ktoré nutne potrebujú chodci aj cyklisti, zároveň predvedú aj ochranné pomôcky cyklistov, ako je prilba, chrániče kolien, rúk, lakťov, potrebné osvetlenie bicykla a pod. Takto vyzbrojení sa vyberú na vychádzku pešo do centra V.Šariša a učitelia budú dohliadať na správne prechádzanie cez cestu.
Tretia skupina detí vo veku 5-6 rokov – vymenujú výhody jazdy autobusom, či využívanie bicyklov a kolobežiek pri preprave do škôlky a späť domov. Zároveň vymenujú pravidlá cestovania v MHD, čo sa smie a čo nie. Následne sa presunú na zastávku MHD a odvezú sa na konečnú zastávku V.Šariša a odtiaľ pešo späť do škôlky. Neustále budú sledovať dopravné značky, ktoré patria chodcom/cyklistom a ktoré sú určené motoristom.
17 September
Akcia mesta Veľký Šariš -Gastrofest v rámci ktorej budú vystavené elektromobily Motor car Prešov
18 September
Cvičenie s Veronikou
Keďže ide o mobilitu a mobilita je pohyb, tak by šlo o Fyziojogu rodín- mamky, ockovia, deti... cviciť moze prist kazdy bez rozdielu veku.
19 September
Aktivita Cirkevnej Materskej školy vo Veľkom Šariši - Názov akcie: OD(B)RAZ EURÓPY
Deň: 19.9.2022
Popis akcie: Deti CMŠ sv. Jakuba sa budú v rámci vzdelávacej aktivity pohybovať na školskom dvore na odrážadlách (odraz). Zároveň sa budú vzdelávať, ako môžeme pomôcť planéte tým, že budeme jazdiť ekologicky (obraz - smutná planéta) napr. do škôlky, do práce, na krúžky, do obchodov,...
Aktivita mesta Veľký Šariš - pracovníci mesta budú využívať na služobnú prepravu 2 elektromobily od Motor-car Prešov
20 September
Aktivita Základnej školy vo Veľkom Šariši - Do školy na bicykli - cieľom bude zapojiť čo najväčší počet žiakov na bicykli
Aktivita mesta Veľký Šariš - pracovníci mesta budú využívať na služobnú prepravu 2 elektromobily od Motor-car Prešov
21 September
Aktivita Komunitného centra vo Veľkom Šariši - prednáška Mestskej polície v rómskej osade pre deti o bezpečnosti pri cestnej premávke a následne budú deti kresliť dopravné značky a priechod pre chodcov.
Aktivita mesta Veľký Šariš - pracovníci mesta budú využívať na služobnú prepravu 2 elektromobily od Motor-car Prešov
22 September
Uzávierka miestnej komunikácie v meste Veľký Šariš.
Aktivita mesta Veľký Šariš - pracovníci mesta budú využívať na služobnú prepravu 2 elektromobily od Motor-car Prešov

Permanent measures Permanent measures

Veľký Šariš implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems planned
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Installation of charging points for e-bikes planned
Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Traffic calming and access control scheme
Elaboration of new residential areas planned
Accessibilities
Create wheelchair ramps
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
New forms of vehicle use and ownership
Charging points for electric vehicles planned
Mobility management
Development of systems and equipment for measuring air quality in public places planned

Car-free day Car-free day

Veľký Šariš carries out a Car-Free Day 2022 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Uzatvorená bude ulica Púchovská v meste Veľký Šariš v čase od 8.00 hod do 15.00 hod.