Participating towns and cities

NorwayHamar, Norway

Population:
35.000 inhabitants
Department:
Miljø og klima
Contact:
Lise Urset
Vangsvegen 51, 2317 Hamar
(++47) 98470980
Hamar already registered 11x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011

Participation 2022

Activities within the week Activities within the week

Hamar organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2022, taking into account the annual theme.

16 September
Sykkeldag for 5. trinn i Hamarskolen. Fokus på ferdigheter, trafikksikkerhet og mestring. Det arrangeres også sykkeldag 15. september siden det er for mange elever til å ha alle samme dag.