Participating towns and cities

SlovakiaNové Zámky, Slovakia

Website:
Population:
39.071 inhabitants
Department:
OKS- oddelenie dopravy a investícií
Contact:
Ing. Iveta Kmeťová
Mestský úrad Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Slovenská republika
(++421) 35/6921764
Nové Zámky already registered 9x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Participation 2022

Activities within the week Activities within the week

Nové Zámky organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2022, taking into account the annual theme.

18 September
Deň bez áut- uzavretý centrálny mestský okruh -miestne cesty, vyhradený pre bicyklistov, kolobežkárov, korčuliarov akcia mesta zameraná v zmysle hesla "Cestujme zodpovedne", prebiehať budú rôzne súťaže charakteru dopravnej výchovy, jazda zručnosti na bicykli, kolobežke...., , v spolupráci s mestskou políciou, na spoluprácu budú oslovené ZŠ, v rámci akcie bude prezentovaná elektromobilita ( súkromnou spoločnosťou) a bude prebiehať osveta ohľadom životného prostredia v rámci dopravy
22 September
Deň bez áut - MHD v meste Nové Zámky zadarmo

Permanent measures Permanent measures

Nové Zámky implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Develop public bicycle hiring and sharing systems planned
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Installation of charging points for e-bikes planned
Launch of free-floating bike-sharing schemes
budovanie nových cyklochodníkov na území mesta pokračuje
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Development of new technologies to improve public transport planned
Launch of integrated services for the various public transport modes planned
The development of accessible transport services for all planned
zavedenie novej intervalovej linky MHD , vytvorenie novej aut. zastávky, úprava existujúcich CP na základe požiadaviek cestujúcich
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools planned
Elaboration of new residential areas
Accessibilities
Create the tactile pavements
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
Elaboration of sound devices in traffic lights
Removal of architectonic barriers planned
v rámci obnovy povrchov chodníkov sa realizuje bezbariérové napojenie s hmatovými pásmi
New forms of vehicle use and ownership
Use of clean vehicles
Charging points for electric vehicles planned
mestský úrad ako aj mestská polícia majú k dispozícii elektromobil
Freight distribution
New regulations for freight distribution planned
Mobility management
Adoption of school travel plans
Launch of awareness-raising campaigns planned
Permanent access restriction to city centres
Create systems for buses and walking trains
cestovanie žiakov základných škôl a žiakov osemročných gymnázií (po kvartu) so sídlom v NZ je v MHD zdarma

Car-free day Car-free day

Nové Zámky carries out a Car-Free Day 2022 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
v nedeľu- 18. 09. 2022 uzavreté budú miestne cesty centrálneho mestského okruhu- Michalská bašta, P. Várdayho, Česká bašta, Turecká, Nám. františkánov a
22. 09. 2022 bude MHD v meste Nové Zámky zadarmo