Participating towns and cities

SlovakiaBanská Bystrica, Slovakia

Population:
78.327 inhabitants
Department:
Oddelenie cestovného ruchu
Contact:
Maria Galkova
MsÚ Banská Bystrica, ul. ČSA 26
974 01
(++421) 048/433 06 28
Banská Bystrica already registered 12x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Participation 2022

Activities within the week Activities within the week

Banská Bystrica organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2022, taking into account the annual theme.

16 September
Udeľovanie cien víťazom za kampaň - „Do práce na bicykli“
17 September
Cyklobus zadarmo - v spolupráci s OOCR bude počas kampane ETM 2022 Váš obľúbený cyklobus premávať počas soboty a nedele pre všetkých záujemcov zadarmo.
18 September
1. Cyklobus zadarmo - v spolupráci s OOCR bude počas kampane ETM 2022 Váš obľúbený cyklobus premávať počas soboty a nedele pre všetkých záujemcov zadarmo.
2. Zážitky na bicykli - jedinečné cyklopotulky od kláštora Uršulíniek k rodovým sídlam Radvanskovcov. Netradičné potulky k netradičným miestam. Štart: 14.00 hod., Námestie SNP - Mariánsky stĺp
19 September
Súťaž - „Kto z koho“
LEPŠIA DOSTUPNOSŤ a ZODPOVEDNÉ CESTOVANIE: „Poďte sa s nami pozrieť, ktorý dopravný prostriedok sa počas reálnej premávky v našom meste dopraví ako prvý do cieľa. Vyhrá najekologickejší?“
21 September
1. Plán udržateľnej mobility - verejná diskusia - obyvatelia Banskej Bystrice a aj ľudia z okolitých obcí môžu vyjadriť svoje podnety a pripomienky 21.9. 2022 o 16.00 hod. v Cikkerovej sieni na Radnici, Námestie SNP 1.
2. Prezentácia e-bajkov - príď si vyskúšať jazdu na e-bajku a zisti viac o novinkách zo sveta e-bajkov!
22 September
1. Najlepšie vyzdobený alebo najobľúbenejší ekologický dopravný prostriedok - výstavka malých umelcov v priestoroch MsÚ.
2. Dopravná výchova pre deti Základnej školy - žiaci základnej školy si osvoja základné zručnosti, vedomosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách za účasti Mestskej polície.

Permanent measures Permanent measures

Banská Bystrica implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Installation of charging points for e-bikes
Launch of free-floating bike-sharing schemes planned
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Development of new technologies to improve public transport
Launch of integrated services for the various public transport modes
The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Create park and ride stations planned
New traffic regulations: traffic circulation and parking
Elaboration of new residential areas
Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme
Accessibilities
Create the tactile pavements
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
Elaboration of sound devices in traffic lights planned
Removal of architectonic barriers planned
Launch of accessibility plans
Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
Launch of online car-pooling and car-sharing schemes planned
Responsible car-use (eco-driving etc)
Use of clean vehicles
Charging points for electric vehicles
Mobility as a Service (MaaS)
Mobility management
Adoption of workplace travel plans
Adoption of school travel plans
Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner) planned
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials planned
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders planned
Permanent access restriction to city centres
Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
Create systems for buses and walking trains
Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas