Participating towns and cities

SlovakiaŠtúrovo, Slovakia

Website:
Population:
10.400 inhabitants
Department:
Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy
Contact:
Ing. Monika Uzsáková
nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo
(++421) 362851322
Štúrovo already registered 9x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Participation 2022

Activities within the week Activities within the week

Štúrovo organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2022, taking into account the annual theme.

16 September
Zber jednorazových lístkov na autobusoch MHD a 24.9. vylosovanie výhercu, ktorý dostane od Mesta voľný cestovný lístok na MHD na 1 rok
22 September
Cestovanie zadarmo na MHD

Permanent measures Permanent measures

Štúrovo implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Further info
POĎ S NAMI DO ŠKOLY BUSOM ZDARMA! Bezplatné cestovanie žiakov základných škôl
ráno do školy v Štúrove - pokračovanie projektu
Bezplatné cestovanie žiakov základných škôl ráno do školy v Štúrove. Cieľom projektu je ponúknuť alternatívne riešenie dopravy detí do škôl v záujme uľahčenia ranného cestovania a zlepšenia dopravnej situácie v Adyho ulici. Nárok na bezplatné cestovanie v dňoch školského vyučovania v čase od 7.00 do 8.00 hod. majú žiaci všetkých základných škôl s trvalým alebo prechodným pobytom v Štúrove, ktorí vlastnia Cestovný preukaz žiaka. Pred nástupom do autobusu je potrebné sa preukázať vodičovi týmto preukazom.
Pevne veríme, že tento projekt uľahčí riešiť ranné cestovanie a dopravu dieťaťa do školy, zvýši bezpečnosť detí a spestrí cestu do školy.

Car-free day Car-free day

Štúrovo carries out a Car-Free Day 2022 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.