Participating towns and cities

Poland Podkowa Leśna (Podkowa Lesna) , Poland

Population:
3.701 inhabitants
Department:
Planowania i Rozwoju Miasta
Contact:
Artur Niedziński
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
(++48) 513 796 877
Podkowa Leśna (Podkowa Lesna) already registered 8x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Participation 2023

Activities within the week Activities within the week

Podkowa Leśna (Podkowa Lesna) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2023, taking into account the annual theme.

All week
Każdego dnia tygodnia według poniższej rozpiski.
16 September
Wycieczka rowerowa
17 September
Zabawa w mediach społecznościowych
18 September
Gorący napój dla użytkowników komunikacji zbiorowej
19 September
Gorący napój dla użytkowników komunikacji zbiorowej
20 September
Edukacja o ruchu drogowym dla dzieci SP prowadzona przez Policję.
21 September
Malowanie obrazu ulicznego przez dzieci SP. Zamknięcie ulicy dla ruchu samochodowego.
22 September
Egzamin na Kartę Rowerową dla dzieci z podkowiańskich szkół.

Permanent measures Permanent measures

Podkowa Leśna (Podkowa Lesna) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc) planned
Traffic calming and access control scheme
New traffic regulations: traffic circulation and parking planned
New forms of vehicle use and ownership
Charging points for electric vehicles planned

Car-free day Car-free day

Podkowa Leśna (Podkowa Lesna) carries out a Car-Free Day 2023 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Kościelna