Participating towns and cities

PolandRzeszów, Poland

Website:
Population:
197.181 inhabitants
Department:
Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa
Contact:
Małgorzata Wojnowska
ul. Rynek 7
35-064 Rzeszów
(++48) 17 8754190

Participation 2023

Activities within the week Activities within the week

Rzeszów organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2023, taking into account the annual theme.

All week
-Zniżka na bilety do Rzeszowskich Piwnic w przypadku przyjazdu rowerem lub środkiem komunikacji miejskiej (za okazaniem biletu) - zniżka będzie obowiązywać na obydwie ścieżki zwiedzania: interaktywną legendę oraz obrazy historii.
-Rzeszowski Inkubator Kultury (ul. Jagiellońska 24) dla pierwszych 100 osób, które przyjdą nas pieszo, na rowerze lub korzystając z komunikacji miejskiej przygotował do odbioru roślinkę z Punktu Adopcji Roślin oraz saszetkę z mieszanką nasion łąki kwietnej.
-Wprowadzenie w przestrzeni miejskiej LandArtu w różnych lokalizacjach w mieście w okolicach parkingów. Landart, który zostanie zamontowany na nowym parklecie (stanowiącym zaplanowane działanie stałe) będzie wykonany z rurek PCV i na nich zostaną doczepione fragmenty kolorowych folii w postaci kolorów: czerwieni, zieleni i żółci kojarzące się z sygnalizacją świetlną w ruchu drogowym.
18 September
wykład online pn. „Zrównoważona mobilność miejska - wyzwania i perspektywy” zostanie przeprowadzony w dniu 18.09 o godz. 17.00, emitowany na żywo na profilu UrbanLab na facebooku oraz na stronie UrbanLabu, nagrany i udostępniony do ewentualnego późniejszego obejrzenia.
19 September
Promocja w mediach społecznościowych wydarzeń zaplanowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności w placówkach edukacyjnych na terenie miasta Rzeszowa.
20 September
Promocja w mediach społecznościowych działań trwałych dot. infrastruktury transportowej, zrealizowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
22 September
Dzień bez samochodu - pasażer po okazaniu ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość będzie mógł skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na wszystkich liniach obsługiwanych przez MPK - Rzeszów sp. z o.o.
Park(ing) Day - ECOwarsztatownia - parkingi Filii Rzeszowskiego Domu Kultury w czterech lokalizacjach zmienią się w strefy atrakcji dla dzieci.
Przystanek Poezji - na przystanku MPK przy ul. Dąbrowskiego w ramach transportu zbiorowego grupa młodych aktorów ze studia aktorskiego RDK zrealizuje happening, podczas którego na przystankach będzie czytana poezja i fragmenty prozy.

Permanent measures Permanent measures

Rzeszów implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

Traffic calming and access control scheme
Reduction of outside parking zones planned
Further info
Likwidacja parkingu przy kościele na Placu Farnym i stworzenie przestrzeni sprzyjającej mieszkańcom w postaci parkletów z nasadzeniami. Stworzenie kolejnej strefy wypoczynku pozwoli na zmniejszenie ilości samochodów parkujących w centrum miasta.

Car-free day Car-free day

Rzeszów carries out a Car-Free Day 2023 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.