Participating towns and cities

NorwayHolmestrand, Norway

Population:
26.478 inhabitants
Contact:
Espen Kristoffer Jenssen
Rådhusgaten 11
3080 Holmestrand
(++47) 90856254
Holmestrand already registered 1x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023

Participation 2023

Activities within the week Activities within the week

Holmestrand organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2023, taking into account the annual theme.

All week
Reisegledekampanje i Holmestrand kommune. Premiering av miljøvennligereiser.
16 September
Bruk av Kobla-app hvor man kan logge miljøvennligereiser og bli premiert med gratis kaffe i lokale caféer.
17 September
Bruk av Kobla-app hvor man kan logge miljøvennligereiser og bli premiert med gratis kaffe i lokale caféer.
18 September
Bruk av Kobla-app hvor man kan logge miljøvennligereiser og bli premiert med gratis kaffe i lokale caféer.
19 September
Bruk av Kobla-app hvor man kan logge miljøvennligereiser og bli premiert med gratis kaffe i lokale caféer.
20 September
Bruk av Kobla-app hvor man kan logge miljøvennligereiser og bli premiert med gratis kaffe i lokale caféer.
21 September
Bruk av Kobla-app hvor man kan logge miljøvennligereiser og bli premiert med gratis kaffe i lokale caféer, i tillegg er det avklart at ansatte hos en av de største bedriftene i kommunen vil få muligheten til å få bilen sin vasket dersom samkjører til jobb.
22 September
Bruk av Kobla-app hvor man kan logge miljøvennligereiser og bli premiert med gratis kaffe i lokale caféer.