Participating towns and cities

SlovakiaNové Zámky, Slovakia

Website:
Population:
39.071 inhabitants
Department:
OKS- oddelenie dopravy a investícií
Contact:
Ing. Iveta Kmeťová
Mestský úrad Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Slovenská republika
(++421) 35/6921764
Nové Zámky already registered 9x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Participation 2023

Activities within the week Activities within the week

Nové Zámky organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2023, taking into account the annual theme.

All week
akcie budú 17. 09.2023 -v nedeľu
17 September
akcie zamerané na dopravnú výchovu detí a mládeže ( v spolupráci s mestskou políciou) s ohľadom na udržateľnú mobilitu, využívanie MHD (v spolupráci s dopravcom), propagácia aktívnej mobility (cyklotrasy), súťaže a zábavné akcie , od 13:00 - do 17: 00 h. úplne uzavretý centrálny mestský okruh (CMO) pre motorové vozidlá, jazda na bicykli, na kolobežke a na korčuliach po CMO...........

Permanent measures Permanent measures

Nové Zámky implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Installation of charging points for e-bikes planned
Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Development of new technologies to improve public transport planned
Launch of integrated services for the various public transport modes planned
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools planned
New traffic regulations: traffic circulation and parking planned
Elaboration of new residential areas
Accessibilities
Create wheelchair ramps
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
Elaboration of sound devices in traffic lights
New forms of vehicle use and ownership
Charging points for electric vehicles planned
Freight distribution
New regulations for freight distribution planned
Mobility management
Adoption of school travel plans planned
Permanent access restriction to city centres
Create systems for buses and walking trains

Car-free day Car-free day

Nové Zámky carries out a Car-Free Day 2023 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.