Registered MOBILITYACTIONS

A carreira de obstáculos dos peóns

16 September 2015 - 30 September 2015
Plaza de Pablo Iglesias - A Coruña
Spain
Exhibition at the neighborhood public center.

Organiser

ASOCIACION DE VECIÑOS CASTRILLON URBANIZACIÓN SOTO - IAR

MOBILITYACTIONS archive