Registered MOBILITYACTIONS

THE CITY IN MOTION

Ctra. Siderúrgica, km 2 · 46500 Sagunt (Valencia)
Spain
Do you like the city where you live?
Or would you propose changes to improve it? … for instance, reducing noise when moving between two places, increasing walkways and playgrounds, and bike parking etc...
Do you have some disabilities?
Do you consider that the city has adapted to your needs or rather have you had to adapt to it?

The city is moving, but now... MAKE THINGS MOVE
GET INVOLVED !!!
T’agrada la ciutat on vius?
O faries alguns canvis per a millorar-la?….. per exemple per a moure't d’un lloc a altre fent menys soroll, amb més espai per a caminar i jugar, amb més aparcaments per a la bici, etc.
Tens alguna discapacitat?
Penses que la ciutat s’ha adaptat a les teues necessitats? O tu has degut adaptar-te a ella?

La ciutat és mou, però ara….. MOU TU LES PECES
PARTICIPA!!!

MOBILITYACTIONS archive