Registered MOBILITYACTIONS

Campus-City bike route

19 September 2019
Edificio Xoana Capdevielle - Campus da Elviña s/n EP-15071 A Coruña
Spain
The University of A Coruña has a bicycles service for university community. The day of distribution is 19th September, when a Ergonomics and basic maintenance of bike is facilited by Mobi-Liza Association, and after a Bicycle Route from the Campus to the City is guided following the recommended itinerary to move between the Campus of Elviña and the centre of A Coruña.
A Universidade da Coruña ten un servizo de préstamo de bicicletas para a comunidade universitaria. O día da distribución (19 de setembro), fórmase en Ergonomía e mantemento básico da bici. Despois faise o roteiro guiado do Campus á Cidade, seguindo o itinerario recomendado para moverse entre o Campus de Elviña e o centro da Coruña (Catro Camiños, A Palloza), grazas a Asociación Mobi-Liza.

MOBILITYACTIONS archive