Registered MOBILITYACTIONS

ALEGRE CITY

23 September 2018
BARRIO DE CANIDO-FERROL
Spain
A city that uses its pedestrian areas in its daily life, which promotes sustainable mobility and that cares about its environment is a joyful city.
Alegre (joyful) street in the neighbourhood of Canido (Ferrol-Spain) will be the selected place. On Sunday 23rd, Alegre street, where traffic flows daily, will become a pedestrian area as a test of a CAR FREE CITY
Unha cidade que utiliza os seus espazos peonís no seu día a día, que fomenta a mobilidade sustentable e que coida o seu medioambiente é unha CIDADE ALEGRE.
A rúa Alegre do barrio de Canido será o principal escenario seleccionado. Esa rúa hoxe transitada por vehículos converterase o Domingo 23 nunha rúa peonil e será o ensaio dunha CIDADE SEN COCHES.

MOBILITYACTIONS archive