Registered MOBILITYACTIONS

Installation of a bike rack in Liepaja regional waste landfill

Permanent since 26 June 2017
"Ķīvītes", Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV 3430 Latvia
Latvia
We have finally installed bicycle rack so employees and visitors can now easily leave their bicycles under the roof of the bicycle rack.
Mēs beidzot esam uzstādījuši velo novietni Liepājas reģionālās atkritumu apsaimniekošanas poligonā "Ķīvītes". Tagad gan darbinieki, gan viesi var droši atstāt savu velo zem velo novietnes drošā jumta.

MOBILITYACTIONS archive