Registered MOBILITYACTIONS

ERGO sports challenges to promote and support a healthy lifestyle

Permanent since 12 May 2017
Rīga, Skanstes street 50, LV-1013
Latvia
The company's internal initiative with the aim to focus ERGO employees on an active and healthy lifestyle, knowing that an active employee is a much happier and more satisfying employee. Using App Endomondo, employees compete in various disciplines - cycling, running, walking, gymnastics, etc.
Uzņēmuma iekšējā iniciatīvā ar mērķi vērst darbinieku uzmanību uz aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, apzinoties, ka vesels un aktīvs darbinieks ir daudz laimīgāks un apmierinātāks darbinieks. Projekta ietvaros, izmantojot aplikāciju Endomondo, darbinieki sacenšas dažādās disciplīnās - riteņbraukšana, skriešana, iešana, vingrošana u.c.

MOBILITYACTIONS archive