Registered MOBILITYACTIONS

Bicycle ride

17 September 2017
ādaži gaujas iela 8
Latvia
The bike ride about 30 km long, visiting a local wood manufacturer. We invite everyone to use the bicycle as an environmentally friendly vehicle.
Brauciens ar velosipēdu aptuveni 30 km garumā, apmeklējot vietējo koka ražotāju. Aicinām ikvienu izmantot velosipēdu kā videi draudzīgu transporta līdzekli.

MOBILITYACTIONS archive