Registered MOBILITYACTIONS

The purchase of a bicycle to promote greener movment for Liepaja regional waste landfill “Ķīvītes” employees.

Permanent since 15 May 2018
"Ķīvītes", Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV 3430 Latvia
Latvia
Liepaja regional landfill operator “Liepajas RAS” purchased a bicycle to promote a greener movement for employee by using it to move around landfill “Ķīvītes” site. This is a benefit to the company, employee's health and the environment.
Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs “Liepājas RAS” iegādājās velosipēdu, lai veicinātu darbinieku zaļāku pārvietošnos pa atkritumu poligonu “Ķīvītes”. Tas ir ieguvums uzņēmumam, darbinieka veselībai un apkārtējai videi.

MOBILITYACTIONS archive